Archiv článků

19.05.2012 22:35

Vstoupil jsem do otevřených dveří ČOV Otrokovice aneb mohl jsem čichat z blízka.

V sobotu 19.5.2012 jsem využil nabídky firmy TOMA a.s., která provozuje ČOV Otrokovice a účastnil se exkurze provozu čističky. Je nutno vyzvednout velmi vstřícný přístup jak technologa čističky ing. J. Konečného ,tak vedoucího provozu ČOV pana P. Štěpánka. Oba dva velmi erudovaně a...
16.05.2012 22:03

Bioplynka má vliv na životní prostředí-Krajský úřad akceptoval mj. i stanovisko sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Krajský úřad Zlín vydal v rámci zjišťovacího řízení stanovisko, že potenciální výstavby bioplynové stanice v Otrokovicích , kterou chce realizovat firma Biosolar. Znamená to, že projekt bude posuzován dle zákona 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí. Občanské sdružení Za lepší životní...
08.05.2012 19:43

Jižní větry přináší zapách

Vážení spoluobčané, v současné době se na nás obrácí občané se stížnostma na intenzivní pachovou zátěž, která se opakovaně  objevovala na Baťově. Pokud jste zaznamenali stejný poznatek, prosím vyplňte přiložený formulář  a pošlete mailem nebo poštou na městský úřad. Jen tak můžeme...
08.05.2012 19:31

Projekt bioplynová stanice - informativní schůzka se zástupci Biosolaru a.s.

Na žádost firmy Biosolar  proběhla  před několika dny schůzka zástupce občanského sdružení se zástupci firmy. Tito přednesli zdůvodnění, proč vidí investici do Biolynové stanice  výhodnou pro Otrokovice . Zástupce našeho občanského sdružení informoval, že stanovisko sdružení je...
11.04.2012 21:02

Bioplynka-stanovisko občanského sdružení předáné krajskému úřadu 11.4.2012 a rádním města Otrokovic

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Miroslava Janáčková     Věc: zjišťovací řízení – Centrum výroby alternativního paliva  pro teplárnu Otrokovice       V návaznosti na podklady zveřejněné na stránkách...
02.04.2012 20:45

Bioplynová stanice pod krycím názvem Centrum výroby alternativního paliva pro teplárnu Otrokovice.

Krajský úřad Zlínského kraje oznámil 28.3.2012 zahájení zjišťovacího řízení na záměr  Centrum výroby alternativního paliva pro teplárnu Otrokovice. Předkladatelem záměru je Biosolar Otrokovice s.r.o. a jde výstavbu biolplynové stanice zpracovávající rostlinné zemědělské odpady. Účelem...
31.03.2012 13:51

Záměr likvidace uceléné zalesněné plochy u koupaliště má pokračování !

3 měsíce po tom, co politické prezentace na základě jasně projeveného občanského názoru zamítly likvidaci zalesněného pozemku u koupaliště, bylo zahájeno územní řízení , jehož účelem je dělení zalesněného pozemku u koupaliště , na němž majitel chce realizovat výstavbu. Jsme přesvědčení, že se...
25.03.2012 12:13

Stěhování Mitas - občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích zažádalo o zařazení mezi účastníky územního řízení

25.03.2012 11:42

Záměr brzké výstavby bioplynové stanice v Otrokovicích opět ožil.

V pátek 23.3.2012 bylo naše občanské sdružení telefonicky informováno zástupcem firmy Biosolar, že byla podáná žádost o schválení záměru výstavby   BIOPLYNOVÉ STANICE OTROKOVICE . Projekt údajně doznal změny v tom, že mají být zpracovávány silážní hmoty ( s vyloučením kejdy) se sníženou...
18.03.2012 19:12

Dávná historie se opět ozvala, závody s časem.

Stavební práce na dokončení silničního spojení Otrokovice-Malenovice jsou spojeny s pokračujícím ,intenzivním archeologickým průzkumem , prováděným Ústavem archeologické a památkové péče Brno. Lokalita "Mezicestí" tj. část mezi novou a starou cestou do Malenovic stále vydává svědectví o tom, že...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.