Archiv článků

12.11.2011 18:21

Zastupitelé ČSSD v Otrokovicích nepodpoří změnu územního plánu č.27 tj. občanskou výstavbu na zalesněné ploše u koupaliště.

Ve čtvrtek 10.listopadu uspořádala místní organizace ČSSD setkání s občany, na kterém bilancovali výsledky své práce  při vedení města a reagovali na dotazy přítomných občanů. Mimo jiné na přímý dotaz , zda podpoří změnu územního plánu č. 27 , se vyjádřili , že respektují názor občanů...
30.10.2011 20:03

Občanské sdružení se dohodlo na rozšíření podkladů pro posouzení vlivu transféru výroby Mitas na životní prostředí Otrokovic.

Na základě dohody občanského sdružení s vedením firmy Mitas , bylo zadáno zpracování rozptylové studie pachových látek. Studie má doplnit podklady pro posouzení možných vlivů zejména na zástavbu Bahňáku. Občanské sdružení je v kontaktu se zpracovatelem studie.
30.10.2011 19:47

Nejsem žádný spekulant. A co tedy? Pan Huňka nereaguje na nabídku občanského sdružení na odkoupení pozemku u koupaliště.

  Občanské sdružení sdružení oslovilo dopisem majitele pozemku u koupaliště (viz níže). Pan  Huňka neuznal za vhodné odpovědět. Tak jak to tedy je s proklamovanou možností odprodeje?   Dobrý den pane Huňko, oslovujeme Vás v návaznosti na Vaše veřejné vyjádření...
25.09.2011 20:53

Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích se zajímá o projekt transferu výroby Mitas a.s.

Vedení závodu Mitas a.s. Otrokovice v čele s panem ředitelem ing. Josefem Křemečkem pozvalo zástupce občanského sdružení (o.s.) k jednání , na němž dne 20.9.2011 představilo firmu Mitas a.s. a zejména pak záměr převodu výroby do areálu Tomy a.s.. Jednání ze účastnili i...
02.09.2011 08:49

486 občanů podalo v úterý 30.8.2011 věcně shodnou připomínku k návrhu změny územního plánu , který chce přeměnit zalesněnou plochu na stavební pozemky

Změna č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice  je v rozporu se zájmy občanů Otrokovic a aktuálními dokumenty územního rozvoje. Předmětná změna má negativní dopad na životní prostředí a neodpovídá elementárním zásadám rozvoje moderního průmyslového města. Požadujeme, aby návrh předmětné změny...
19.08.2011 22:41

Občané využijme všech legálních dostupných prostředků k zabránění ekologické diverze!

Vysvětlení situace k návrhu změny územního plánu Otrokovic č.27   Návrh změny územního plánu Otrokovic č. 27 znamená přeměnu plochy s lesním porostem v oblasti koupaliště Baťov na stavební pozemky. Petici proti této změně již podepsalo více jako 2300 občanů a...
19.08.2011 22:26

2391 občanů říká ne přeměně lesního porostu na stavební pozemek- Petice předána panu starostovi!

Mgr. Budek Jaroslav  starosta  města Otrokovice Nám. 3. května 1340 76523 Otrokovice     Věc:  Předání petice  vč. petičních archů   Vážený pane starosto,   je mi ctí  zaslat do vašich rukou petici, kterou občané Otrokovic ...
31.07.2011 21:43

A je to tady! Petici proti změně územního plánu Otrokovic č. 27 podpořilo více jak 2000 obyvatel! Stop kácení!Děkujeme.

23.07.2011 19:53

Stanovisko občanského sdružení k informaci o projektu bioplynová stanice

Dobrý den pane Malíku, na jednání našeho sdružení jsme Vámi zaslané podklady prodiskutovali. Jedná se o rámcové informace, které neumožňují zaujmout finální stanovisko. Ikdyž některé údaje ( vzdálenost, kapacita ,zpracovávané produkty) byly korigovány oproti minule prezentovaném záměru, hlavní...
08.07.2011 09:57

Nové informace k záměru výstavby bioplynové stanice v Otrokovicích

Mailová informace od zástupce Biosolar   BIOPLYNOVÁ STANICE OTROKOVICE /Pro: Ing. Jaroslav Bořuta/         Stanice je pojata jako alternativní výroba tepla pro teplárnu Otrokovice.   Lokalizace BPS je na pozemcích 3115/93, 3115/92 a 3115/83....

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.