Archiv článků

06.07.2011 12:46

Předpokládané zapojení akustické diagnostiky do snahy o likvidaci lesního porostu u koupaliště na Baťově

Ve dnech 5.-6.7.2011 byla v oblasti potenciálního kácení lesního porostu u koupaliště zaznamenána nezvyklá aktivita. Na vybraných stromech byly umístěny sondy v patě stromů a kolem kmenu ve vyši ca 150 cm. Byla pak vyhodnocována akustická odezva kořenového systému a dřeviny v kmenu. Na základě...
06.07.2011 11:38

Dopis redakční radě Otrokovických novin (snaha sdružení informovat občany na stránách ON).

Dobrý den vážení členové redakční rady, rádi bychom vás požádali o zveřejnění příspěvku (viz příloha), který si klade za cíl poctivou informovanost našich občanů. Do této doby jsme naše příspěvky (pokus č. 1až 5/2011) adresovali na pana Kratochvíla. Tento zřejmě není nakloněn tomu, aby byli...
06.07.2011 11:34

Informace o aktuálních aktivitách o.s. Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

O naše životní prostředí se musíme také někdy “ poprat“   Vážení spoluobčané,   první polovina roku je za námi. Chtěli bychom Vás informovat o konkrétních aktivitách, kterým se občanské sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“ v letošním roce věnuje a nebo...
26.06.2011 14:01

Prostor k vyjádření občanů k projednávaným bodům zastupitelstvem byl omezen.

Zastupitelstvo schválilo na svém veřejním zasedání konaném dne 23.6.2011 aktualizovanou verzi jednacího řádu zastupitelstva. Pro občana , který se chce aktivně zapojit do jednání zastupitelstva ,z něho vyplývají tato omezení: 1. délka vyjádření k jednomu bodu je max. 3 min. 2.celkový prostor pro...
22.06.2011 21:37

Komise pro životní prostředí odmítá změnu územního plánu Otrokovic č. 27 tj. přeměnu lesního porostu v oblasti koupaliště na stavební pozemek!

Komise pro životní prostředí (poradní orgán rady města Otrokovice)  svým usnesením nedoporučila  na  mimořádné schůzi konané 22.6. 2011 přijetí změny územního plánu č. 27 tj. přeměnu lesního porostu v oblasti městského koupaliště na stavební pozemek.  Potvrdila tak, stanovisko...
22.06.2011 21:34

Na náměstí 3.května v Otrokovicích se bude kácet ( 7 javorů a 1 smrk) , plánuje se revitalizace náměstí.

18.06.2011 21:43

Již 1500 občanů podpořilo petici!

K petici proti změně územního plánu Otrokovic č. 27  tj. přeměně lesa u koupaliště na stavební pozemky ,se připojilo již 1500 občanů! Petiční akce dále úspěšně pokračuje. Děkujeme za další podporu. JB
08.06.2011 19:57

Projekt Bioplynka (Biosolar) stále doutná!!!

Občanské sdružení bylo 8.6. neformálně informováno PR pracovníkem, že projekt bioplynky v intravilánu Otrokovic je stále aktuální. Byly přislíbeny projektové podklady k prostudování. Bořuta Jaroslav
08.06.2011 19:51

Připomínky občanského sdružení k návrhu změny ÚPN č.27 – část odůvodnění (zhotovitel AKTE s.r.o. dostupné na web stránkách Otrokovic))

Věc: Připomínky k návrhu změny ÚPN č.27 – část odůvodnění       (zhotovitel AKTE s.r.o.)     Úvodem je nutno zdůraznit, že připomínky se opírají o veřejně dostupné zdroje tj. ÚPN SÚ Otrokovice (aktualizace 2006) a OZV č. 3/98-R.   Ad. 1.1 (str .3) Není...
31.05.2011 21:57

Kritika kvality návrhu územní změny č.27 vypracovaného ing.arch.Kroumanem, Akte Kroměříž)

Dobrý den pane architekte, obracíme se na Vás v souvislosti s Vámi zpracovaného návrhu změny č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice. Po jeho prostudování jsme dospěli k následujícímu názoru: 1. K historicky nejvíce devastačnímu záměru zelených ploch v intravilánu města za posledních 20 let se stavíte s...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.