Archiv článků

11.11.2017 11:17

Plán eliminace zápachu v Otrokovicích schválen!!!!

Na jednání zastupitelstva Otrokovic dne 2.11.2017 byl schválen Plán eliminace zápachu v Otrokovicích. Tento plán vznikl na základě návrhu našeho spolku . Jeho ambicí je řešit problematiku systematicky a se zaměřením na všechny významné zdroje zápachu ve městě.Je třeba ocenit vstřícný přístup všech...
03.11.2017 21:39

Chcete další velkosklad pneumatik, tentokrát již přímo na katastrálním území Otrokovic? Pan místostrosta ho chce.

 Dne 7.11.2017 se  v kinosále  Otrokovické Besedy koná 2. veřejné projednánínávrhu územního plánu Otrokovic. Jedná se o dokument, který zásadně ovlivníbudoucnost města. Občané mají poslední možnost podat do 7 dnů po tomto termínupřipomínky k těm změnám v návrhu, které...
22.09.2017 09:47

Obyvatelé Otrokovic nemají zájem o rozvoj svého města?

Na zasedání zastupitelů Otrokovic , které se konalo včera tj. 21.9.2017 předložil náš spolek návrh na realizaci projektu  Program redukce pachové zátěže...
13.09.2017 21:46

Rozum zůstává stát!!! Urgentní řešení dlouhodobého pachového obtěžování obyvatel Otrokovic-žádost o přezkoumání integrovaného povolení pro firmu MAT spol. s r.o.

Krajský úřadZlínského...
31.08.2017 08:20

Žádost na Českou inspekci životního prostředí o dovysvětlení výsledků kontroly v „Kafilérce“

Ing. Vladimír PásekVedoucí oddělení ochrany ovzdušíČeská inspekce životního prostředíPředmět: reakce na dopisČŽP/13012/2017 ČŽP/47/2017/1143 Dobrý den pane inženýre, považujeme za nutné se ještě jednou vyjádřit k Vaší odpovědi na náš podnět. Podstatou našeho podnětu bylo, že MAT spol. s.r.o....
27.08.2017 15:13

Obrátili jsme se na paní ředitelku Krajské hygienické stanice ve Zlíně s žádostí ke konání-pachová tyranie

MUDr. Eva SedláčkováKrajská hygienická stanice Zlínského krajeDobrý den paní ředitelko,v místní části Otrokovic (Bahňák) dochází k dlouhodobému a intenzivnímu obtěžování občanůzápachem. O tomto  byl ČIŽP již informován ze strany města Otrokovic a našeho spolku  Za lepší...
27.08.2017 13:21

Potenciální vliv pachových látek na zdraví (zdroj https://nechcemezitvesmradu.cz/jak-se-chovaji-a-proc/)

V souvislosti s dlouhodobou problematikou zápachu v Otrokovicích není od věci vědět např. , že měřením a sledováním intenzity pachu ve vztahu ke zdraví obyvatel byla vyvrácena teorie, že zápach je zcela neškodný lidskému zdraví3.Při dlouhých expozicích obtěžujícího zápachu může následně...
21.08.2017 18:38

Zápach v Otrokovicích-předběžná informace České inspekce životního prostředí

V návaznosti na naléhavou veřejnou výzvu ke konání adresovanou České inspekci životního prostředí, kterou odeslal náš spolek dne 10.8.2017, jsme dnes obdrželi předběžnou informaci . Tato se dá shrnout následovně:  - při neohlášené kontrole v provozu MAT a.s. Otrokovice, kterou ČIŽP vykonal v...
10.08.2017 15:09

Zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva ke konání České inspekce životního prostředí

Pan Ing. Jindřich MikešŘeditel OI ČIŽP BrnoVěc: Zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva kekonáníVážený pane řediteli,v místní části Otrokovic (Bahňák) dochází k dlouhodobémua intenzivnímu obtěžování občanů zápachem. ( O tomto  byl ČIŽP již informován ze strany města...
28.07.2017 14:41

Šetření České inspekce životního prostředí v „ kafilérce“(MAT s.r.o. Otrokovice)

Dnes  v době  od 11 do 12.30 h proběhlo šetření ČIŽPv areálu "kafilérky". Operativní šetření reagovalo na občanské podněty  a žádost Odboru životního prostředí MÚ Otrokovice.Účastnici šetření: 2 pracovníci ČIŽP, ved.Odboru ŽP ing. P.Zakopal, místostarosta Mgr....

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.