Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Vítejte na našem webu

Vážení spoluobčané a přátelé,
uplynulý rok byl opět rokem zápasu o nezhoršení životního prostředí Otrokovic. Bohužel pokračují akce nevratně poškozující životní prostředí jako je výstavba nových objektů v centru Otrokovic či  v Kvítkovicích.Nadcházející rok je 1. rokem , kdy bude mít možnost sledovat, jak se plní  předvolební sliby nové politické reprezentace. Bohužel je i nadále téměř neustálý zápach v Otrokovicích stále tvrdou realitou (dominantním pachovým znečišťovatelem je Barum).
V r. 2022 byla občany i nadále registrována  spousta výskytů zápachů s nejvyšší četností u    gumárenských , kafilérních a  zápachů z čistírenských kalů.  
 Všechny volební subjekty slíbily nápravu.Bohužel nás město nepodpořilo v záměru vybudování olfaktomerické laboratoře (na měření zápachu) v rámci UTB ve Zlíně.  Naše některé podněty, které jsme dřívě neúspěšně předkládali zastupitelstvu, konečně jsou realizovány (on line přenosy ze zasedání ZMO vč. online přístupu k podkladům). Vítáme, že se Město  zapojilo do projektu 10 mi. stromů. Míra zapojení byla v r. 2022 stejně jako v r.2021  však spíše symbolická  (samozřejmě před volbami). My občané bychom se však měli individuálně zapojovat v rámci svých možností. Pozorně sledujme naše zastupitele a veďme jim účet na téma, "Kdo a co udělal pro lepší životní prostředí v Otrokovicích". Klaďme si otázky : "Kdo prosazuje partikulární zájmy různých lobistů a kdo se zasazuje za zájmy obyvatel města?" V letošním roce budou komunální volby.    Nebuďme pasivní a zapojujme se do věcí veřejných.  Bohužel po řadě let nedala současná politická reprezentace možnost našemu spolku se aktivně zapojit do práce   komise životního prostředí.
Žijeme jen jednou a  je jen na nás, zda si necháme ukrádat čistý vzduch, vodu a přátelské životní prostředí.

 Přejme si všichni i do roku 2023 , abychom zůstali sebevědomí obyvatelé Otrokovic. Jsou před námi stále nové 

výzvy. Nechť vzájemný občanský respekt naplní naše srdce a přetrvá po celý rok.  

Mějme se rádi.

 

Hlavní aktivity  a výzvy spolku

    Za lepší životní prostředí v Otrokovicích v roce 2023

 

1.   Průběžné sledování a zapojování se do řízení souvisejících s potenciálním vlivem  na životní  prostředí v Otrokovicích.  (územní plánování, stavební aktivity, zdroje znečištění aj.)

 

2.  Zapojení do systematické spolupráce s největšími znečisťovateli za účelem zpracování plánů na omezení negativního vlivu na životní prostředí Otrokovic-aktivní zapojení do projektu eliminace pachové zátěže Otrokovic

3.  Spolek bude i nadále aktivní v řešení projektu Zelené oddělovací pásy v rámci programu strategického rozvoje Otrokovic.   

4. Spolek bude  informovat veřejnost o ekologických aspektech Otrokovic  formou příspěvků do Otrokovických novin (zejména o výskytu zápachu) , na webových stránkach a facebooku.

5. Spolek  bude pokračovat v aktivním zapojení  do akce 10 mil. stromů republice a spolupracovat s městem

 

 

    Otrokovice  28.12.2022  

 

Občanský spolek „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s.“

je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany životního prostředí v Otrokovicích k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Mimořádné občanské vzedmutí v  případě bioplynové stanice ukázalo, že zapojení občanské veřejnosti do správy věcí veřejných má svůj význam.

To byl také moment, který inicioval lidi zapojené do petičního výboru“ Ne bioplynové stanice v Otrokovicích „ , k založení  občanského sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s , které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra.

Tento spolek byl následně transformován na občanský spolek.Jedná se o krok, který by měl nahradit spontánní občanské postoje systematickou prací. Občanský spolek chce vytvořit zpětnou vazbu vedení města v záležitostech ovlivňujících životní prostředí.

Chtěli bychom, aby  naše stránky daly prostor ke svobodné výměně názorů občanů Otrokovic k problémům v oblasti životního prostředí.

Máme zájem o zapojení maximálního počtu občanů do činnosti našeho spolku.

Zájemci se mohou hlasít na emailové adrese : osotrokovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 


 

Anketa

Považujete vykácení všech topolů u Dřevnice bez včasné náhradní výsadby za profesionální řešení?

Ne (517)
80%

Ano (131)
20%

Celkový počet hlasů: 648

Nepochopitelné vykácení všech (ca80) topolů na břehu Dřevnice

/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01163-jpg1/
/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01135-jpg1/

Fotogalerie: Sklad pneumatik-došlo ke kontaminaci spodních vod? 21.-23.22017

/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip4-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170228-161156-resized-filip1-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105940-filip2-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip3-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

15.10.2022 15:00

Den za obnovu lesa 2022- mimořádně prospěšná akce.

Členové našeho spolku se zapojili do již tradiční akce Den za obnovu lesa , který pořádají České lesy. Symbolicky jsme vysadili 10 sazenic dubu letního. Akce byla pojata velmi zajímavě s důrazem na poznání a ochranu života v lese. JB
12.10.2022 19:25

Stanovisko k záměru vybudování nové míchárny gumárenských směsí a lisovny v areálu Chemitanu)

Ministerstvo životního prostředí   Odbor výkonu státní správy VIII Krapkova 3 779 00 Olomouc Ing. Kamila Kudelová           Věc: Vyjádření k záměru OV8283 Nové sklady a přípravna směsi       Na základě dostupných podkladů  požadujeme posouzení...
03.10.2022 21:23

dopis paní starostce Věc: Stop pachovému a smogovému terorismu ze strany Obaly Morava díl 2.

Paní starostka Otrokovic Hana Večerková Bc.   Věc: Stop pachovému a smogovému terorismu ze strany Obaly Morava  díl 2.   Dobrý den paní starostko,    navazuji na náš apel k osobní angažovanosti v zapojení do řešení neúnosného a neřešeného stavu  znehodnocování...
03.10.2022 21:10

Věc: Aktuálně ohrožující zápach v Otrokovicích – 2. Naléhavá veřejná výzva ke konání

Pan Ing. Tomáš Augustin Ředitel OI ČIŽP Brno Vážený pane řediteli, Věc: Aktuálně  ohrožující  zápach v Otrokovicích – 2. Naléhavá veřejná výzva ke konání   Vážený pane řediteli, Dne 16.9.2022 jsme Vás informovali , že v  Otrokovicích dochází k dlouhodobému a...
02.10.2022 09:18

Členové spolku se již tradičně zúčastnili akce Sázíme pro budoucnost. Vychováváme své nástupce.

16.09.2022 23:04

Věc: Aktuálně ohrožující zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva ke konání

Pan Ing. Tomáš Augustin Ředitel OI ČIŽP Brno   Věc: Aktuálně  ohrožující  zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva ke konání   Vážený pane řediteli, v  Otrokovicích dochází k dlouhodobému a intenzivnímu obtěžování občanů zápachy. V minulém roce ...
04.09.2022 09:29

Náš spolek se již tradičně aktivně zapojil do organizace zajímavé a prospěšné akce na podporu vozíčkářů.

03.07.2022 15:51

Nedostatečná kvalita (dle našeho názoru) schváleného dokumentu Časový plán provádění opatření zlepšování kvality ovzduší

Na červnovém zasedání zastupitelstva byl mj. schválen klíčový dokument pro životní prostředí Otrokovic a to Časový plán provádění opatření zlepšování kvality ovzduší , který svým charakterem je velmi průřezovým multidisciplinárním dokumentem. Pro posouzení úrovně návrhu plánu a jeho schválení je...
12.05.2022 15:39

Sázíme budoucnost aneb jak si dosud vedeme v Otrokovicích?

Do květnového čísle ON jsme zaslali příspěvek viz níže.   Projekt Sázíme budoucnost založený Nadací partnerství vstoupil v letošním roce do své druhé poloviny a ambici vysadit 10 miliónů stromů během 5 let má stále jako klíčový parametr. Aktuální situaci (k 1.5.2022) představuje 2 014...
12.05.2022 15:30

Informace k aktuální situaci v řešení nápravných opatření vedoucích k eliminaci obtěžujícího gumárenského zápachu z Barumu.

V návaznosti na námi zpracovaný rozbor výskytu gumárenského zápachu v r. 2021, kde občané uváděli jako zdroj Barum, jsme požádali o informaci, jak daleko postoupilo řešení nápravných opatření. Informaci jsme obdrželi a tuto níže uvádíme:     Dobrý den pan inženýre,   děkuji vám za...

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka1/a190117-text-jpg1/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-155725-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-161226-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/leden-page-001-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/unor-page-001-jpg/

Fotogalerie: zápach březen

/album/fotogalerie-zapach-brezen/a190412-graf-mesicni-vyhodnoceni-vyskytu-zapachu-brezen2019-page-0001-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Devastační kácení v miniparku na Trávníkách

/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094103-1-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094209-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094238-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094302-jpg/

Anketa

Myslíte, že rozsah kácení vzrostlých stromů v rámci revitalizace miniparku na Trávníkách byl rozumný?

Ne (22)
37%

Ano (38)
63%

Celkový počet hlasů: 60

Naše životní prostředí máme ve svých rukou

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20170221-105958-filip5-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/f3-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc02427xxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/vyhled-pana-sieklika-2-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/snehulak-3-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20160711-114537-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01075xxxxxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a10-4-2015-hriste-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01618-jpg/

Anketa

Uvítali by jste možnost přenosů z jednání zastupitelstva Otrokovic ve vysílání městské televize?

ano (74)
48%

ne (81)
52%

Celkový počet hlasů: 155

Anketa

Má vedení města důrazně ochránit zájmy občanů Kvítkovic tj. všemi dostupnými prostředky bránit vzniku další průmyslové zóny v blízkosti občanské zástavby Nivy tj. na hranici katastrálních území Otrokovic a Napajedel ?

Ano (208)
60%

Ne (139)
40%

Celkový počet hlasů: 347

Anketa

Myslíte,že "lokální kmotři" mohou ovlivnit územní plánování v Otrokovicích?

Ano (197)
49%

Ne (201)
51%

Celkový počet hlasů: 398

Anketa

Dbá stavební odbor na zachování architektonické čistoty Společenského domu?

Ano (106)
33%

Ne (214)
67%

Celkový počet hlasů: 320

Nebezpečná past- pro lovce kešek(objekt vedle "kafilérky")

/album/nebezpecna-past/dsc00399-jpg/
/album/nebezpecna-past/dsc00405-jpg/

Jak se vám líbí současná podoba "Spoláku"?Co by na to řekl pan Karfík?

/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00409-jpg/
/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00407-jpg/

Zdroje zápachu: ČOV Toma(homogenizační nádrž).Nádrže u papíren- areál Toma (obr. vlevo)

/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00751-jpg1/
/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00162-jpg/