Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Vítejte na našem webu

Vážení spoluobčané a přátelé,
uplynulý rok byl opět rokem zápasu o nezhoršení životního prostředí Otrokovic. Bohužel pokračují akce nevratně poškozující životní prostředí jako je výstavba nových objektů v centru Otrokovic či  v Kvítkovicích.Nadcházející rok je 1. rokem , kdy bude mít možnost sledovat, jak se plní  předvolební sliby nové politické reprezentace. Bohužel je i nadále téměř neustálý zápach v Otrokovicích stále tvrdou realitou (dominantním pachovým znečišťovatelem je Barum).
V r. 2022 byla občany i nadále registrována  spousta výskytů zápachů s nejvyšší četností u    gumárenských , kafilérních a  zápachů z čistírenských kalů.  
 Všechny volební subjekty slíbily nápravu.Bohužel nás město nepodpořilo v záměru vybudování olfaktomerické laboratoře (na měření zápachu) v rámci UTB ve Zlíně.  Naše některé podněty, které jsme dřívě neúspěšně předkládali zastupitelstvu, konečně jsou realizovány (on line přenosy ze zasedání ZMO vč. online přístupu k podkladům). Vítáme, že se Město  zapojilo do projektu 10 mi. stromů. Míra zapojení byla v r. 2022 stejně jako v r.2021  však spíše symbolická  (samozřejmě před volbami). My občané bychom se však měli individuálně zapojovat v rámci svých možností. Pozorně sledujme naše zastupitele a veďme jim účet na téma, "Kdo a co udělal pro lepší životní prostředí v Otrokovicích". Klaďme si otázky : "Kdo prosazuje partikulární zájmy různých lobistů a kdo se zasazuje za zájmy obyvatel města?" V letošním roce budou komunální volby.    Nebuďme pasivní a zapojujme se do věcí veřejných.  Bohužel po řadě let nedala současná politická reprezentace možnost našemu spolku se aktivně zapojit do práce   komise životního prostředí.
Žijeme jen jednou a  je jen na nás, zda si necháme ukrádat čistý vzduch, vodu a přátelské životní prostředí.

 Přejme si všichni i do roku 2023 , abychom zůstali sebevědomí obyvatelé Otrokovic. Jsou před námi stále nové 

výzvy. Nechť vzájemný občanský respekt naplní naše srdce a přetrvá po celý rok.  

Mějme se rádi.

 

Hlavní aktivity  a výzvy spolku

    Za lepší životní prostředí v Otrokovicích v roce 2023

 

1.   Průběžné sledování a zapojování se do řízení souvisejících s potenciálním vlivem  na životní  prostředí v Otrokovicích.  (územní plánování, stavební aktivity, zdroje znečištění aj.)

 

2.  Zapojení do systematické spolupráce s největšími znečisťovateli za účelem zpracování plánů na omezení negativního vlivu na životní prostředí Otrokovic-aktivní zapojení do projektu eliminace pachové zátěže Otrokovic

3.  Spolek bude i nadále aktivní v řešení projektu Zelené oddělovací pásy v rámci programu strategického rozvoje Otrokovic.   

4. Spolek bude  informovat veřejnost o ekologických aspektech Otrokovic  formou příspěvků do Otrokovických novin (zejména o výskytu zápachu) , na webových stránkach a facebooku.

5. Spolek  bude pokračovat v aktivním zapojení  do akce 10 mil. stromů republice a spolupracovat s městem

 

 

    Otrokovice  28.12.2022  

 

Občanský spolek „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s.“

je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany životního prostředí v Otrokovicích k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Mimořádné občanské vzedmutí v  případě bioplynové stanice ukázalo, že zapojení občanské veřejnosti do správy věcí veřejných má svůj význam.

To byl také moment, který inicioval lidi zapojené do petičního výboru“ Ne bioplynové stanice v Otrokovicích „ , k založení  občanského sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s , které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra.

Tento spolek byl následně transformován na občanský spolek.Jedná se o krok, který by měl nahradit spontánní občanské postoje systematickou prací. Občanský spolek chce vytvořit zpětnou vazbu vedení města v záležitostech ovlivňujících životní prostředí.

Chtěli bychom, aby  naše stránky daly prostor ke svobodné výměně názorů občanů Otrokovic k problémům v oblasti životního prostředí.

Máme zájem o zapojení maximálního počtu občanů do činnosti našeho spolku.

Zájemci se mohou hlasít na emailové adrese : osotrokovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 


 

Anketa

Považujete vykácení všech topolů u Dřevnice bez včasné náhradní výsadby za profesionální řešení?

Ne (517)
80%

Ano (131)
20%

Celkový počet hlasů: 648

Nepochopitelné vykácení všech (ca80) topolů na břehu Dřevnice

/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01163-jpg1/
/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01135-jpg1/

Fotogalerie: Sklad pneumatik-došlo ke kontaminaci spodních vod? 21.-23.22017

/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip4-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170228-161156-resized-filip1-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105940-filip2-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip3-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

16.03.2022 21:10

Nežádoucí únik popílku při přepravě na úložiště.

Na základě upozornění občanů jsme se obrátili na teplárnu v Otrokovicích, aby eliminovala úniky popílku při přepravě na úložiště. Byla přislíbena náprava obratem. Situaci budeme sledovat.  
22.02.2022 11:12

Úplný rozbor - Tak jak si vedeme aneb co jsme museli čichat v roce 2021?

Detailní vyhodnocení podkladů z občanského monitoringu zápachů je uvedeno v tabulkách č. 1 až 6. Z nich je možné souhrnně uvést.                                           ...
02.02.2022 21:20

Tak jak si vedeme aneb co jsme museli čichat v roce 2021?

Právě jsme dokončili vyhodnocení výskytu zápachů v Otrokovicích za r. 2021 a odeslali k otištění v Otrokovických novinách. Uvidíme jak dopadneme . JB
02.10.2021 21:33

Členové našeho spolku se dnes aktivně zapojili do prospěšné akce „Sázíme budoucnost“, jejímž výstupem je 55 nově vysázených stromů (lípy a javory).

06.09.2021 18:48

Náš spolek se aktivně zapojil do organizace zajímavé a prospěšné akce na podporu vozíčkářů.

14.07.2021 12:06

Dramatické pachové ataky z kafilérky opět trápí občany Otrokovic.

 Náš spolek podal stížnosti na Krajský úřad, Českou inspekci živoního prostředí a městský úřad  ve znění: Na základě výsledků občanského monitoringu výskytu obtěžujícího zápachu v Otrokovicích   podávámestížnost na MAT s.r.o. Otrokovice (kafilérie) za porušování zákona č....
12.02.2021 12:59

Tak jak si vedeme aneb co jsme museli čichat v roce 2020?

I přes to, že rok 2020 nám nastolil dlouho nevídanou výzvu v podobě Covidu se ukázalo ,že řadě občanů Otrokovic nebylo i za těchto podmínek lhostejné životní prostředí .  Nerezignovalina daný stav, nelenili a mj. reportovali již třetí rok elektronickou cestou výskyt obtěžujících zápachů...
23.11.2020 20:07

Dnes jsme podali podnět k prošetření původce dnešního velmi obtěžujícího zápachu na Baťově.

19.09.2020 19:31

Byli jsme také u toho.

Příjemně a užitečně strávené dopoledne.Dnes proběhla  první akce pod názvem " Vysaďme budoucnost našim dětem", kterou se město Otrokovice zapojilo do celostátního projektu Sázíme budoucnost.  Do akce se zaregistrovalo na 200 zájemců o sázení stromů a keřů. Ti téměř všichni také...
13.03.2020 18:35

První Otrokovičtí občané již přijali výzvu projektu Sázíme budouctnost, výsledkem je přes 500 nově vysazených stromů v r. 2019.

  Jak již bylo uvedeno v minulém čísle ON ,Nadace Partnerství iniciovala a organizuje projekt Sázíme budoucnost.  Dosud se do projektu registrovalo téměř 9 tisíc lidí a za minulý rok bylo již vysazeno přes 560 tisíc stromů (nejvíce v Ústeckém kraji-přes 400 tisíc). Více na...

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka1/a190117-text-jpg1/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-155725-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-161226-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/leden-page-001-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/unor-page-001-jpg/

Fotogalerie: zápach březen

/album/fotogalerie-zapach-brezen/a190412-graf-mesicni-vyhodnoceni-vyskytu-zapachu-brezen2019-page-0001-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Devastační kácení v miniparku na Trávníkách

/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094103-1-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094209-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094238-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094302-jpg/

Anketa

Myslíte, že rozsah kácení vzrostlých stromů v rámci revitalizace miniparku na Trávníkách byl rozumný?

Ne (22)
37%

Ano (38)
63%

Celkový počet hlasů: 60

Naše životní prostředí máme ve svých rukou

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20170221-105958-filip5-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/f3-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc02427xxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/vyhled-pana-sieklika-2-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/snehulak-3-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20160711-114537-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01075xxxxxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a10-4-2015-hriste-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01618-jpg/

Anketa

Uvítali by jste možnost přenosů z jednání zastupitelstva Otrokovic ve vysílání městské televize?

ano (74)
48%

ne (81)
52%

Celkový počet hlasů: 155

Anketa

Má vedení města důrazně ochránit zájmy občanů Kvítkovic tj. všemi dostupnými prostředky bránit vzniku další průmyslové zóny v blízkosti občanské zástavby Nivy tj. na hranici katastrálních území Otrokovic a Napajedel ?

Ano (208)
60%

Ne (139)
40%

Celkový počet hlasů: 347

Anketa

Myslíte,že "lokální kmotři" mohou ovlivnit územní plánování v Otrokovicích?

Ano (197)
49%

Ne (201)
51%

Celkový počet hlasů: 398

Anketa

Dbá stavební odbor na zachování architektonické čistoty Společenského domu?

Ano (106)
33%

Ne (214)
67%

Celkový počet hlasů: 320

Nebezpečná past- pro lovce kešek(objekt vedle "kafilérky")

/album/nebezpecna-past/dsc00399-jpg/
/album/nebezpecna-past/dsc00405-jpg/

Jak se vám líbí současná podoba "Spoláku"?Co by na to řekl pan Karfík?

/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00409-jpg/
/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00407-jpg/

Zdroje zápachu: ČOV Toma(homogenizační nádrž).Nádrže u papíren- areál Toma (obr. vlevo)

/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00751-jpg1/
/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00162-jpg/