Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Vítejte na našem webu

Vážení spoluobčané a přátelé,
uplynulý rok byl opět rokem zápasu o nezhoršení životního prostředí Otrokovic. Bohužel pokračují akce nevratně poškozující životní prostředí jako je výstavba nových objektů v centru Otrokovic či  v Kvítkovicích.Nadcházející rok je 1. rokem , kdy bude mít možnost sledovat, jak se plní  předvolební sliby nové politické reprezentace. Bohužel je i nadále téměř neustálý zápach v Otrokovicích stále tvrdou realitou (dominantním pachovým znečišťovatelem je Barum).
V r. 2022 byla občany i nadále registrována  spousta výskytů zápachů s nejvyšší četností u    gumárenských , kafilérních a  zápachů z čistírenských kalů.  
 Všechny volební subjekty slíbily nápravu.Bohužel nás město nepodpořilo v záměru vybudování olfaktomerické laboratoře (na měření zápachu) v rámci UTB ve Zlíně.  Naše některé podněty, které jsme dřívě neúspěšně předkládali zastupitelstvu, konečně jsou realizovány (on line přenosy ze zasedání ZMO vč. online přístupu k podkladům). Vítáme, že se Město  zapojilo do projektu 10 mi. stromů. Míra zapojení byla v r. 2022 stejně jako v r.2021  však spíše symbolická  (samozřejmě před volbami). My občané bychom se však měli individuálně zapojovat v rámci svých možností. Pozorně sledujme naše zastupitele a veďme jim účet na téma, "Kdo a co udělal pro lepší životní prostředí v Otrokovicích". Klaďme si otázky : "Kdo prosazuje partikulární zájmy různých lobistů a kdo se zasazuje za zájmy obyvatel města?" V letošním roce budou komunální volby.    Nebuďme pasivní a zapojujme se do věcí veřejných.  Bohužel po řadě let nedala současná politická reprezentace možnost našemu spolku se aktivně zapojit do práce   komise životního prostředí.
Žijeme jen jednou a  je jen na nás, zda si necháme ukrádat čistý vzduch, vodu a přátelské životní prostředí.

 Přejme si všichni i do roku 2023 , abychom zůstali sebevědomí obyvatelé Otrokovic. Jsou před námi stále nové 

výzvy. Nechť vzájemný občanský respekt naplní naše srdce a přetrvá po celý rok.  

Mějme se rádi.

 

Hlavní aktivity  a výzvy spolku

    Za lepší životní prostředí v Otrokovicích v roce 2023

 

1.   Průběžné sledování a zapojování se do řízení souvisejících s potenciálním vlivem  na životní  prostředí v Otrokovicích.  (územní plánování, stavební aktivity, zdroje znečištění aj.)

 

2.  Zapojení do systematické spolupráce s největšími znečisťovateli za účelem zpracování plánů na omezení negativního vlivu na životní prostředí Otrokovic-aktivní zapojení do projektu eliminace pachové zátěže Otrokovic

3.  Spolek bude i nadále aktivní v řešení projektu Zelené oddělovací pásy v rámci programu strategického rozvoje Otrokovic.   

4. Spolek bude  informovat veřejnost o ekologických aspektech Otrokovic  formou příspěvků do Otrokovických novin (zejména o výskytu zápachu) , na webových stránkach a facebooku.

5. Spolek  bude pokračovat v aktivním zapojení  do akce 10 mil. stromů republice a spolupracovat s městem

 

 

    Otrokovice  28.12.2022  

 

Občanský spolek „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s.“

je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany životního prostředí v Otrokovicích k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Mimořádné občanské vzedmutí v  případě bioplynové stanice ukázalo, že zapojení občanské veřejnosti do správy věcí veřejných má svůj význam.

To byl také moment, který inicioval lidi zapojené do petičního výboru“ Ne bioplynové stanice v Otrokovicích „ , k založení  občanského sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s , které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra.

Tento spolek byl následně transformován na občanský spolek.Jedná se o krok, který by měl nahradit spontánní občanské postoje systematickou prací. Občanský spolek chce vytvořit zpětnou vazbu vedení města v záležitostech ovlivňujících životní prostředí.

Chtěli bychom, aby  naše stránky daly prostor ke svobodné výměně názorů občanů Otrokovic k problémům v oblasti životního prostředí.

Máme zájem o zapojení maximálního počtu občanů do činnosti našeho spolku.

Zájemci se mohou hlasít na emailové adrese : osotrokovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 


 

Anketa

Považujete vykácení všech topolů u Dřevnice bez včasné náhradní výsadby za profesionální řešení?

Ne (517)
80%

Ano (131)
20%

Celkový počet hlasů: 648

Nepochopitelné vykácení všech (ca80) topolů na břehu Dřevnice

/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01163-jpg1/
/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01135-jpg1/

Fotogalerie: Sklad pneumatik-došlo ke kontaminaci spodních vod? 21.-23.22017

/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip4-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170228-161156-resized-filip1-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105940-filip2-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip3-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

14.02.2020 18:15

Co nesmělo být publikované v únorovém čísle Otrokovických novin.

Redakce ON zamítla publikovat následující text našeho spolku (letos již po druhé).Díky aneb je třeba vědět, na která  " vrátka"  zaklepat.V prosinci 2018 spolu s přáním pevného zdraví , zdravého životní prostředí ,vlídného zacházení a lásky svých bližních podal náš spolek...
30.01.2020 20:02

Co jsme museli čichat v roce 2019

Průměrně za celý rok byla relativní četnost hlášení pro jednotlivé typy zápachů následující:    spáleninový (2%), kafilérní (26%) , gumárenský (39%) , čistírenské kaly (10%),potravinářský (4%), hnůj-mrva(7%)., jiné (12% ).  Ve sledovaném období byl výskyt...
13.01.2020 21:45

Přehled činnosti spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích za r.2019

1.      Účast na jednáních zastupitelstva.2.      Průběžné Vyhodnocení hlášení výskytů zápachů za r. 2019 vč. publikace na FB, webových stránkách spolku a  ON.3.      Zpracování informace pro občany z...
11.01.2020 15:18

Výzva zastupitelům k podpoře zapojení Otrokovic do projektu Sázíme budoucnost aneb vysaďme 10 miliónů stromů za 5 let

Náš spolek se na sklonku r.2019  obrátil s výzvou na zastupitele městaOtrokovic, aby se zasadili o zapojení Otrokovic do projektu Sázíme budoucnost. Navrhli jsme předpokládanou roli města Otrokovice v rámci projektu a aktivní účast našeho spolku. Bylibychom velmi zklamáni, kdyby...
04.12.2019 20:29

Pomozme zachránit pitnou vodu v Libereckém kraji-podpořme petici

Asi bychom neměli ignorovat výzvu (viz níže) k přípojení k petici za záchranu pitné vody na Liberecku, která je ohrožena připravovaným rozšířením dolu Turow na polské straně hranice.Díky za aktivní přístup.JBVážení přátelé,obracíme se na vás s výzvou k podpoření petice proti rozšiřování dolu Turow....
10.11.2019 20:06

Celková situace byla za první tři čtvrtletí roku z pohledu výskytu obtěžujících zápachů neuspokojivá. Kafilérie se v období 07-09/2019 zlepšila.

Z dat občanského monitoringu obtěžujících zápachů je zřejmé, že celkovásituace za první tři čtvrtletí roku je neuspokojivá. Prakticky každý druhý denbyl zaznamenán nějaký typ zápachu. V období červenec až září došlo keznatelnému poklesu výskytu zápachů, jejichž původcem byla označena kafilérie.Je...
27.09.2019 19:44

Čest památce velkému bojovníkovi.

Naplněná pietní síň v Kvítkovicích se dnes rozloučila s Bedřichem Kolajou. Holubář,kynolog, cyklista a ochránce životního prostředí. Vše co dělal, dělal s velkým zaujetím a vytrvalostí.  Do povědomí otrokovické veřejnosti se  výrazně zapsal svým neutuchajícím...
26.09.2019 19:43

Uspěli jsme s doporučeními ke zvýšení náhradní výsadby za vykácené stromy v blízkosti hasičské zbrojnice

Náš spolek se přihlásil do správního řízení ve věci žádosti povolení kácení stromů na pozemku sousedícím s hasičskou zbrojnicí v souvislosti s výstavbou bytového domu Rezidence Dřevnice. Podali jsme doporučení ke zvýšení rozsahu náhradní výsadby a umístění nových stromů v blízkosti stavby....
25.09.2019 19:32

Cenzura v Otrokovických novinách opět řádila

Většina z nás si neuvědomuje, že mezi námi stále žijí lidé- otrokovičtí rodáci-domorodci,kteří opustili své rodné domy a zahrady, aby umožnili rozvoj nové výstavby v Otrokovicích.Na místě jejich domovů stojí sídliště. Bylo by zajímavé znát jejich názory na život v Otrokovicích. Jedna...
18.08.2019 15:23

Petice proti kácení stromů na sídlišti Střed

Vyřešení napojení sídliště Střed na páteřní cyklostezku bezi vykácení celkem 14 stromů požaduje petiční iniciativa obyvatel sídliště Střed (viz níže). Petiční archy je možné podepsat ve Svatebním salonu Bonetka (ul. Třebízského). JB

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka1/a190117-text-jpg1/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-155725-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-161226-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/leden-page-001-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/unor-page-001-jpg/

Fotogalerie: zápach březen

/album/fotogalerie-zapach-brezen/a190412-graf-mesicni-vyhodnoceni-vyskytu-zapachu-brezen2019-page-0001-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Devastační kácení v miniparku na Trávníkách

/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094103-1-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094209-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094238-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094302-jpg/

Anketa

Myslíte, že rozsah kácení vzrostlých stromů v rámci revitalizace miniparku na Trávníkách byl rozumný?

Ne (22)
37%

Ano (38)
63%

Celkový počet hlasů: 60

Naše životní prostředí máme ve svých rukou

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20170221-105958-filip5-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/f3-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc02427xxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/vyhled-pana-sieklika-2-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/snehulak-3-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20160711-114537-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01075xxxxxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a10-4-2015-hriste-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01618-jpg/

Anketa

Uvítali by jste možnost přenosů z jednání zastupitelstva Otrokovic ve vysílání městské televize?

ano (74)
48%

ne (81)
52%

Celkový počet hlasů: 155

Anketa

Má vedení města důrazně ochránit zájmy občanů Kvítkovic tj. všemi dostupnými prostředky bránit vzniku další průmyslové zóny v blízkosti občanské zástavby Nivy tj. na hranici katastrálních území Otrokovic a Napajedel ?

Ano (208)
60%

Ne (139)
40%

Celkový počet hlasů: 347

Anketa

Myslíte,že "lokální kmotři" mohou ovlivnit územní plánování v Otrokovicích?

Ano (197)
49%

Ne (201)
51%

Celkový počet hlasů: 398

Anketa

Dbá stavební odbor na zachování architektonické čistoty Společenského domu?

Ano (106)
33%

Ne (214)
67%

Celkový počet hlasů: 320

Nebezpečná past- pro lovce kešek(objekt vedle "kafilérky")

/album/nebezpecna-past/dsc00399-jpg/
/album/nebezpecna-past/dsc00405-jpg/

Jak se vám líbí současná podoba "Spoláku"?Co by na to řekl pan Karfík?

/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00409-jpg/
/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00407-jpg/

Zdroje zápachu: ČOV Toma(homogenizační nádrž).Nádrže u papíren- areál Toma (obr. vlevo)

/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00751-jpg1/
/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00162-jpg/