Novinky

08.03.2017 14:05

Výzva. Na obzoru hrozba omezení občanských práv! Nebuďme lhostejní. Jednejme ihned! „Hrrrrr na ně!“

Poslanecká sněmovna projednává v těchto dnech novelu zákona, který významně ovlivňuje náš život a to stavební zákon.Některé návrhy požadují úplné vyjmutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí včetně  úplného zrušení možnosti spolků účastnit se v územních a stavebních...
02.03.2017 19:49

Ohrožuje stavba megaskladu pneumatik Sygnum IMMO spodní vody? Podán podnět České inspekci životního prostředí.

Výstavba megaskladu pneumatik Sygnum IMMO je noční můrou mnoha občanů Kvítkovic, kteří se musejí dívat na to, jak jižní obzor okupuje nechtěná stavba. S pochopitelným zájmem sledují, co se děje . Díky tomu jsme se dozvěděli o důvodné obavě, že stavba může znehodnotit kvalitu spodních vod...
26.02.2017 18:37

Jakou vodu pijeme v Otrokovicích? Pitná voda z úpravny vody Tlumačov může mít až 3x vyšší obsah pesticidů oproti vyhlášce č.252/2004 Sb..

V roce 2015 byla naměřena v pitné vodě v Otrokovicích až o 60% vyšší koncentrace rozkladného produktu  pesticidu acetochloru (acetochlor ESA ) proti hygienickému limitu daného  vyhláškou č.252/2004 Sb..V březnu to bude 1 rok, co si Moravská vodárenská a.s. ...
22.02.2017 18:37

Naše trpělivost s postojem radnice k otázkám čistoty ovzduší, ochrany zeleně a životního prostředí je u konce.

Je fragment z textu dopisu (text dopisu viz níže), kterým se část občanů žijících na Trávníkách obrátila na pana starostu. Hodnota každého stromu na tomto sídlišti je skutečně velká. Zelený pás mezi sídlištěm a cestou na Zlín je spíše symbolický než funkční. Město by nemělo otálet s...
19.02.2017 19:55

Jaká je koncentrace prachových částic v krvi otrokovických novorozenců?

Vysoká koncentrace polétavého prachu PM10 a benzo(a)pyrenu má vliv na geny novorozenců úvádí Ústav experimentální medicíny Akademie věd (iDnes říjen 2016). V krvi norozenců v Karviné byla nalezena ca 3x větší koncentrace prachových částic oproti novorozencům v Českých Budějovicích, přičemž v...
04.02.2017 21:26

Obrátili jsme se na Ministerstvo životního prostředí o pomoc.

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65Praha 10, 100 10Věc:  Námitka systémové podjatosti ve věci zjišťovacího řízení Sygnum IMMO-rozšíření (www.cenia.cz/eia  ZLK840) Dobrý den, předmětný záměr navazuje na záměr ZLK 746. Na základě našich znalostí z průběhu...
03.02.2017 13:45

Podklady záměru výstavby 2. etapy skladu pneumatik Sygnum IMMO nejsou dle našeho názoru dostatečné. Striktně požadujeme posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Vstupujeme do další etapy hájení práv občanů .

Krajský úřad Zlínského krajeOdbor životního prostředí a...
24.01.2017 18:17

Pan Sieklík st. (Sygnum IMMO) plánuje v zájmu svého prospěchu další dílčí znehodnocení zěmědělského půdního fondu.

Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení k záměru rozšíření skladu pneumatik Sygnum IMMO (etapa II).Záměr počítá s ochuzením zemědělského půdního fondu  téměř o 20 000 m2. Objekt skladu se ještě více přiblíží k občanské zástavbě Otrokovic. V mega monstru má být skladováno přes 600 tis....
24.01.2017 18:07

Pan ministr kličkuje-vyjádření pana starosty k našim dotazům

Před týdnem jsme se obrátili (viz aktualita 14.12017) v souvislosti s vyjádřením pana ministra Ťoka k požadavku na znepoplatnění obchvatu Otrokovic ,na pana starostu Jaroslava Budka a položili mu dotazy:1. Jde o zastírací manévr (kličkování) pana ministra?2. Angažovalo vedení města do...
15.01.2017 18:22

Sklad IMMO Sygnum/Minianketa mezi zastupiteli Otrokovic-monitoring míry individuálního vcítění politické reprezentace

Obrátili jsme se na zastupitele s dotazem (viz níže), abychom zjistili jejich osobní sounáležitost s občany Kvítkovic. (Na první fotce je ilustrace horizontu, který opatřil občanům přilehlé zástavby pan Sieklík ).Dobrý den paní zastupitelko, dobrý den pane zastupiteli,v rámci monitoringu míry...

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Vítejte na našem webu

Vážení spoluobčané a přátelé,
uplynulý rok byl rokem zápasu o nezhoršení životního prostředí Otrokovic. Bohužel se nám nepodařilo zabránit záměru nevratně poškozujícím životní prostředí Kvítkovic-stavba megaskladu pneumatik na kú.Otrokovic. Je to hanba zejména minulé Rady města (zvláště bývalého místostarosty p. Veselého).Nadcházející rok je rokem , kdy bude mít možnost sledovat, jak se plní čerstvé předvolební sliby. Téměř neustálý zápach v Otrokovicích je tvrdou realitou.Nyní přichází na řadu čas práce. Všechny volební subjekty slíbily nápravu. Pozorně sledujme naše zastupitele a veďme jim účet na téma, "Kdo a co udělal pro lepší životní prostředí v Otrokovicích". Klaďme si otázky : "Kdo prosazuje partikulární zájmy různých lobistů a kdo se zasazuje za zájmy obyvatel města?"
Nebuďme pasivní a zapojujme se do věcí veřejných.
Žijeme jen jednou a  je jen na nás, zda si necháme ukrádat čistý vzduch, vodu a přátelské životní prostředí.

 Přejme si všichni i do roku 2019 , abychom zůstali sebevědomí obyvatelé Otrokovic. Jsou před námi stále nové výzvy. Mějme se rádi.

 

Hlavní aktivity  a výzvy spolku

    Za lepší životní prostředí v Otrokovicích v roce 2019

 

1.   Průběžné sledování a zapojování se do řízení souvisejících s potenciálním vlivem  na životní  prostředí v Otrokovicích.  (územní plánování, stavební aktivity, zdroje znečištění aj.)

2.  
 Aktivity zaměřené na eliminaci negativního potenciálního vlivu záměru  rozšíření výstavby megaskladu
pneumatik na hranici katastrálních území Otrokovic a Napajedel  (náš spolek zpracoval a předložil stanoviska v rámci zjišťovacího řízení)    

4.
 Aktivně  se zasazovat za ochranu životního prostředí na jednáních komise pro životní prostředí (zpracovávat posudky a připomínky k projednávaným dokumentům, iniciovat nové podněty- díky ČSSD máme možnost zastoupení našeho spolku v komisi již ve třetím volebním období)

5. 
Iniciovat ankety na aktuální témata města (snahou je získat nezávislý názor občanů na aktuální problémy města)  

6.                                                                                                                                                                                                    Zapojení do systematické spolupráce s největšími znečisťovateli za účelem zpracování plánů na omezení negativního vlivu na životní prostředí Otrokovic-aktivní zapojení do projektu eliminace pachové zátěže Otrokovic

7.                                                                                                                                                                                                   Spolek bude i nadále aktivní v řešení projektu Zeléné oddělovací pásy v rámci programu strategického rozvoje Otrokovic.                                                                                                                                   8.                                                                                                                                                                                                        Spolek bude  informovat veřejnost o ekologických aspektech Otrokovic  formou příspěvků do Otrokovických novin , na webových stránkach a facebooku. Spolek bude pravidelně vyžadovat informace o plnění volebních slibů v oblasti životního prostředí.

    Otrokovice 27.12.2018

 

 

Občanský spolek „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s.“

je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany životního prostředí v Otrokovicích k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Mimořádné občanské vzedmutí v  případě bioplynové stanice ukázalo, že zapojení občanské veřejnosti do správy věcí veřejných má svůj význam.

To byl také moment, který inicioval lidi zapojené do petičního výboru“ Ne bioplynové stanice v Otrokovicích „ , k založení  občanského sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s , které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra.

Tento spolek byl následně transformován na občanský spolek.Jedná se o krok, který by měl nahradit spontánní občanské postoje systematickou prací. Občanský spolek chce vytvořit zpětnou vazbu vedení města v záležitostech ovlivňujících životní prostředí.

Chtěli bychom, aby  naše stránky daly prostor ke svobodné výměně názorů občanů Otrokovic k problémům v oblasti životního prostředí.

Máme zájem o zapojení maximálního počtu občanů do činnosti našeho spolku.

Zájemci se mohou hlasít na emailové adrese : osotrokovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 


 

Anketa

Považujete vykácení všech topolů u Dřevnice bez včasné náhradní výsadby za profesionální řešení?

Ne (82)
44%

Ano (104)
56%

Celkový počet hlasů: 186

Nepochopitelné vykácení všech (ca80) topolů na břehu Dřevnice

/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01163-jpg1/
/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01135-jpg1/

Fotogalerie: Sklad pneumatik-došlo ke kontaminaci spodních vod? 21.-23.22017

/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip4-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170228-161156-resized-filip1-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105940-filip2-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip3-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

18.08.2019 15:23

Petice proti kácení stromů na sídlišti Střed

Vyřešení napojení sídliště Střed na páteřní cyklostezku bezi vykácení celkem 14 stromů požaduje petiční iniciativa obyvatel sídliště Střed (viz níže). Petiční archy je možné podepsat ve Svatebním salonu Bonetka (ul. Třebízského). JB
22.07.2019 13:22

Stížnost na porušování zákonu o ovzduší na základě občanského monitoringu měla smysl.

Stížnost na dlouhodobý opakovaný výskyt obtěžujícího zápachu v Otrokovicích podaná 5.7.2019 na Oblastní inspektorát ČIŽP Brno Pobočka Zlín naším spolkem měla smysl. Inspektorát v odpovědi  uvádí opatření, která budou po kafilérii nově vyžádována a byl dán příslib častějších kontrol v...
22.07.2019 12:18

Nekompetentnost či zlý úmysl?

 Náš spolek prostřednictvím předsedy poslal do Otrokovických novin návrh příspěvku Tak jak jsme si to užívali aneb  co jsme  museli v Otrokovicích čichat v prvním pololeti  2019. Jeho hlavním účelem bylo seznámit veřejnost s vyhodnocením hlášení obtěžujících...
05.07.2019 11:00

Tak jsme si užívali smrádek v prvním pololetí letošního roku.

V dubnu byla otrokovická veřejnost seznámena s výsledky zprávy Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Otrokovicích,ze které vyplynuly některé velmi zásadní poznatky. Např. hodnoty zápachu naměřené v některých částech Baťovapřesahly až 500 x hodnoty, než jsou povolené limity...
18.05.2019 21:26

Jak nám v dubnu smrděly Otrokovice? Opakovaně občanský monitoring ukazuje na 2 největší původce zápachu a to Kafilérii a Barum.

12.04.2019 10:33

Počet hlášení o výskytu obtěžujícího zápachu se v březnu zvýšil oproti lednu 4x! Vyhodnocení výskytu jednotlivých zápachů viz graf.

11.04.2019 10:23

Smutný pohled na tragický stav náhradní výsadby na břehu Dřevnice

Před několika lety provedlo Povodí Morava dramatické vykácení stromů na levém břehu Dřevnice v Otrokovicích. Rozsah dle našeho názoru byl nepřiměřený a vzrostlá zeleň zasloužila péči, která by mohla prodloužit její životnost. Revitalizaci břehu měla zajistit realizovaná náhradnívýsadba. ...
12.03.2019 22:08

V únoru jsme měli v Otrokovicích 19 "smradlavých dnů! Jak dlouho to ještě bude trvat?

V  Otrokovických novinách jsem položil řečníckou otázku.Co budeme muset čichat v roce 2019? Zřetelnou odpověd dávají aktuální údaje o výskytu obtěžujících zápachů uvedené v...
07.03.2019 23:44

Na Baťově byla naměřena koncentace zápachu více jak 200x vyšší než jsou limity v Německu a Holandsku!!! Jak dlouho ještě???

25.02.2019 13:27

Tak jsme si v lednu opět užívali v Otrokovicích smradu. Kdy tomu bude konec?

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka1/a190117-text-jpg1/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-155725-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-161226-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/leden-page-001-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/unor-page-001-jpg/

Fotogalerie: zápach březen

/album/fotogalerie-zapach-brezen/a190412-graf-mesicni-vyhodnoceni-vyskytu-zapachu-brezen2019-page-0001-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Devastační kácení v miniparku na Trávníkách

/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094103-1-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094209-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094238-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094302-jpg/

Anketa

Myslíte, že rozsah kácení vzrostlých stromů v rámci revitalizace miniparku na Trávníkách byl rozumný?

Ne (5)
26%

Ano (14)
74%

Celkový počet hlasů: 19

Naše životní prostředí máme ve svých rukou

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20170221-105958-filip5-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/f3-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc02427xxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/vyhled-pana-sieklika-2-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/snehulak-3-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20160711-114537-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01075xxxxxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a10-4-2015-hriste-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01618-jpg/

Anketa

Uvítali by jste možnost přenosů z jednání zastupitelstva Otrokovic ve vysílání městské televize?

ano (62)
52%

ne (58)
48%

Celkový počet hlasů: 120

Anketa

Má vedení města důrazně ochránit zájmy občanů Kvítkovic tj. všemi dostupnými prostředky bránit vzniku další průmyslové zóny v blízkosti občanské zástavby Nivy tj. na hranici katastrálních území Otrokovic a Napajedel ?

Ano (192)
63%

Ne (114)
37%

Celkový počet hlasů: 306

Anketa

Myslíte,že "lokální kmotři" mohou ovlivnit územní plánování v Otrokovicích?

Ano (179)
51%

Ne (174)
49%

Celkový počet hlasů: 353

Anketa

Dbá stavební odbor na zachování architektonické čistoty Společenského domu?

Ano (83)
30%

Ne (198)
70%

Celkový počet hlasů: 281

Nebezpečná past- pro lovce kešek(objekt vedle "kafilérky")

/album/nebezpecna-past/dsc00399-jpg/
/album/nebezpecna-past/dsc00405-jpg/

Jak se vám líbí současná podoba "Spoláku"?Co by na to řekl pan Karfík?

/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00409-jpg/
/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00407-jpg/

Zdroje zápachu: ČOV Toma(homogenizační nádrž).Nádrže u papíren- areál Toma (obr. vlevo)

/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00751-jpg1/
/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00162-jpg/