Dávná historie se opět ozvala, závody s časem.

18.03.2012 19:12

Stavební práce na dokončení silničního spojení Otrokovice-Malenovice jsou spojeny s pokračujícím ,intenzivním archeologickým průzkumem , prováděným Ústavem archeologické a památkové péče Brno.

Lokalita "Mezicestí" tj. část mezi novou a starou cestou do Malenovic stále vydává svědectví o tom, že daná oblast představuje tzv. multikulturní prostor . Tedy prostor, který byl postupně osídlen celou řadou kultur sahajících od mladší doby kamenné  přes dobu bronzovou, keltské osídlení až po slovanskou kulturu. Nálezy dosvědčují, že záplavová oblast končila na čáře silnice Otrokovice _Malenovice . Nad ní se rozvíjelo intenzivní osídlení.  Mezi aktuálně nové nálezy patří  keramické předměty, základy staveb, vypalovací pec a dokonce i lidská lebka pravděpodobně z doby bronzové (viz fotoalbum).

Mj.  předchozí průzkum této lokality prokázal výskyt lidožroutství v mladší době bronzové. Protože dokončení stavby silnice se rychle blíží, archeologický průzkum musí nepřetržitě pokračovat . Poté už nebudou stopy dávných věků přístupné. Není jistě bez zajímavosti, že závodu s časem tj. i přes víkendy se účastní výkopoví pracovníci z Rumunska. Jejich práce je hodnocena kladně.

Jaroslav Bořuta

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.