Zpracování rozptylové studie pachových látek pro nový závod Mitas v areálu Tomy se blíží finále

09.01.2012 21:21

Zástupci firmy Mitas a občanského sdružení se účastnili jednání s firmou Ekome, která je zpracovatelem studie zaměřěné na posouzení potenciálního zatížení občanské zástavby  pachovými látkami v případě transféru výroby Mitas do areálu Tomy.

Mj. byly diskutovány otázky přesnosti odhadu. Byl akceptován požadavek sdružení na zohlednění nejistoty vstupních parametrů v použitém modelu výpočtů.

Rozptylová studie bude dokončena v průběhu týdne

Jaroslav Bořuta

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.