Informace o aktuálních aktivitách o.s. Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

06.07.2011 11:34

O naše životní prostředí se musíme také někdy “ poprat“

 

Vážení spoluobčané,

 

první polovina roku je za námi. Chtěli bychom Vás informovat o konkrétních aktivitách, kterým se občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“ v letošním roce nuje a nebo připravuje .

 

Trvale sledujeme nová potenciální ohrožení životního prostředí v našem městě. Mezi aktuální témata patří zejména :

 

1.     Odvrácení zániku poslední souvisle zalesněné plochy ve městě(lokalita koupaliště).

         Vyhlásili jsme petici, která si klade za cíl vyjádření jasného 

         odmítavého  stanoviska občanů k  tomuto antiekologickému počinu.  

         Do současné doby petici podpořilo přes 1700 občanů. Petice dále     

          pokračuje. 

2.     Aktivně se účastníme  připomínkového řízení projektu výstavby spalovny odvodněných kalů z ČOV Otrokovice (dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší se jedná o velký zdroje znečištění ovzduší).

3.     Kontinuálně  sledujeme další možné aktivity v záměru Bioplynová stanice Otrokovice. Společnost BioSolar nadále usiluje o realizaci svého záměru.

4.     Vyhlásili jsme anketu o udělení titulu za  antiekologický čin roku v Otrokovicích, Otrokovický ropák-Otrapák. Jméno Otrapák vybrali žáci základní školy v Otrokovicích a zároveň poslali grafické návrhy na podobu Otrapáka.

5.     Průběžně sledujeme všechna úřední řízení, která mají souvislost s kvalitou životního prostředí v našem městě.

 

 S potěšením konstatujeme, že si naše občanské sdružení získává postupně neformální autoritu mezi občany . Za to velmi děkujeme.

Jsme připraveni se zapojit i do dalších aktivit, které vzejdou z podnětů od občanů.

.

 

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.,                             

předseda  sdružení

osotrokovice@seznam.cz

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.