Jak bude probíhat výstavba JV obchvatu Otrokovic?

23.01.2019 19:55

Tak jsem se právě vrátil z veřejného setkání občanů se
zástupci ŘSD, představitelů města a dodavatele stavby (stavební společnost Eurovia CS) na téma
jihovýchodní obchvat Otrokovic. Bylo to užitečné setkání, kde odezněly základní
informace a to zejména o etapizaci výstavby a z toho plynoucí dopravní omezení
a změny. Klubovna dobrovolného sboru hasičů v Kvítkovicích se zaplnila zejména
občany z Kvítkovic, ale také občany z Újezdů. Nejvíce dotazů bylo
směrováno na řešení hlukových stěn, dopravních omezení a omezení přístupu
některých pozemků. Z informací, které padly namátkově uvádím:

1.     I Etapa výstavby-řešení uzlu Kvítkovice ( 03/2019-11/2019)-praktickým dopadem  bude mj. od května neprůchodnost křižovatky za hřbitovém (od Pohořelic a napajedel).

2.     V rámci stavby jv obchvatu nebudou dořešeny hlukové stěny na stávajícím severovýchodním
obchvatu. Dle vyjádření zástupce ŘSD  jim není známo, že by tam bylo nadlimitní hlukové zatížení.

3.     Protihlukové stěny nebudou doplněny výsadbou stromů.

4.     Občané Kvítkovic budou mít ztíženou dostupnost některých lokalit-nebude realizován
původně zmiňovaný podchod dálnice.

5.     ŘSD bude minimalizovat v průběhu stavby prašnost  seismologické stanice).

7.      
II.Etapa výstavby - řešení uzlu Napajedla- (03/2020-11/2020).

8.  III.Etapa výstavby- napojení obchvatu na silnici 55 (03/2021-11/2011)

Pozitvní je, že se něco začíná dít, ale stavět 3,6 km 3 roky za 709 miliónů??????? Nelze než se zeptat: "Nesmrdí něco v království dánském?" Takto bychom stavěli dálnici do Prahy 140 let!!!!


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.