Jak dopadne kompenzační výsadba pokácených stromů u koupaliště?

26.02.2012 19:12

Ing. Zakopal Petr

Odbor životního prostředí

Nám. 3. května 1340

76523 Otrokovice

 

 

Věc:   zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin – žadatel ing. A. Huňka (OŽP/5495/2012/BRA + návrh na změnu kompenzační výsadby

 

V návaznosti na obdržené  předmětné oznámení sdělujeme zájem našeho sdružení stát se účastníkem  řízení a současně podáváme návrh ve věci kompenzace ekologické újmy.

 

V předmětném oznámení se předpokládá  náhradní výsadba v rozsahu 12 ks listnatých stromů s obvodem kmene 12-14 cm.

Jsme přesvědčeni, že tento rozsah navrhované kompenzační výsadby zdaleka nepokrývá vzniklou ekologickou újmu.

Navrhujeme, aby OŽP stanovil  kompenzaci v maximálně  možném rozsahu plynoucího z dikce souvisejícího zákona.

Náš návrh považujeme za velmi důvodný zejména s ohledem na skutečnost, že předmětná lokalita  má funkci lesního porostu a má nezastupitelnou ekologickou funkci v industriální části  Otrokovic. Maximální možnou výsadbu považujeme za velmi důležitou i s ohledem na dlouhodobě zanedbávaný stav lesního porostu a nebezpečí postupného odlesnění.

Zájem  občanů a zastupitelstva města o zachování předmětné lokality jako plochy s funkcí lesního porostu byl explicitně vyjádřen v rámci projednávání návrhu změny územního plánu v prosinci 2011.

Naše občanské hnutí je připraveno pomoci majiteli pozemku s realizací rozšířené náhradní výsadby.

 

 

S pozdravem

 

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

 

 

Ing. Jaroslav Bořuta,CSc.

předseda o.s.

 

Spojenců 717

765 01 Otrokovice                                                          Otrokovice 27.02.2012

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.