Jakou vodu pijeme v Otrokovicích? Pitná voda z úpravny vody Tlumačov může mít až 3x vyšší obsah pesticidů oproti vyhlášce č.252/2004 Sb..

26.02.2017 18:37

V roce 2015 byla naměřena v pitné vodě v Otrokovicích až o 60% vyšší koncentrace rozkladného produktu  pesticidu acetochloru (acetochlor ESA ) proti hygienickému limitu daného  vyhláškou č.252/2004 Sb..

V březnu to bude 1 rok, co si Moravská vodárenská a.s.  nechala schválit na dobu 3 roků zvýšené  limity,pro rozkladné produkty acetochloru  5x vyšší (acetochlor ESA , acetochlor OA) a celkový obsah pesticidů 3x vyšší ) proti hygienickému limitu daného  vyhláškou č.252/2004 Sb. pro pitnou vodu dodávanou úpravnou vody Tlumačov, která zásobuje mj. i Otrokovice. Jaká je dnes realita? Jakou vodu pijeme? To se snažíme zjistit a budeme Vás i nadále informovat.

Obratili jsme se na Krajskou hygienickou stanici s následujícími dotazy:


Dobrý den,

téměř před rokem jste vydali rozhodnutí o úpravě (zvýšení) přípustných limitů pro ukazatele jakosti pitné vody acetochlor ESA a acetochlor OA (relevantní metabolity pesticidní látky acetochlor) a pesticidní látky celkem ve vodě distribuované ze  skupinového vodovodu Zlín-úpravna vody Tlumačov. V této souvislosti je ze strany Moravské vodárenské a.s. veřejně deklarováno, že bude zvýšen monitoring koncentrací předmětných  pesticidů a jejich metabolitů. Marně jsme hledali na portálu MV a.s. údaje za r. 2016. Prosíme o informaci, kde bychom
mohli tyto údaje nalézt, případně prosíme tyto údaje nám poslat. Stejně tak,bychom uvítali údaje za posledních 5 let (k dispozici máme jen část z r.2015).

Nové limity jsou pro acetochlor ESA a pro acetochlor OA 5x vyšší  a pro celkový obsah PL 3 x vyšší než  jsou stávající limity dle vyhlášky č.252/2004 Sb..

Dle našeho názoru upravené limity byly značně nadsazeny (v neprospěch zdraví) oproti  realitě. Prosíme o zdůvodnění nastavení výše upravených limitů s ohledem na tyto skutečnosti:

1.   
Dle dostupných údajů byla nalezena max. konc. pro acetochlor ESA v roce 2015  0,24ug/l -tedy 50% z upraveného limitu

2.      
Dle dostupných údajů byla nalezena max. konc. pro acetochlor OA v roce 2015  0,044ug/l -tedy 33% z původního limitu a 9% ! ze současného limitu.!

3.     
Dle dostupných údajů byla nalezena max. konc. pro celkový obsah pesticidů v roce 2015 
0,26 ug/l -tedy 17%z upraveného limitu a 52 % ! způvodního limitu.!

4.      
Používání pesticidu acetochloru je od roku 2013 zastaveno, přičemž TD(90) je pod 700 dní.

Domníváme se, že není důvod posunout předmětné limity na stranu bezpečnosti, tedy směrem
k původním hodnotám.


Děkuji za reakci.

S pozdravem Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Ing. Bořuta Jaroslav,CSc.

předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Spojenců 717 ,76501 Otrokovice

osotrokovice@seznam.cz


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.