K poklesu fondu zemědělské půdy na hodnotu 0,4 ha/obyvatele ČR přispívá i firma Sygnum IMMO výstavbou obřího skladu pneumatik.

18.12.2016 20:31

Každým dnem přicházíme  za posledních 15 let  v průměru o 12 hektarů zemědělské půdy (viz tab. níže).
Půda obzvláště ta zemědělská, patří k bohatství každé země. Měli bychom s ní proto zacházet velmi šetrně.Mezi příklady , kdy byl upřednostněn a prosazen záměr na úkor zemědělského půdního fondu (bez ohledu na zamítavá stanoviska většiny občanů bezprostředně  dotčené občanské zástavby) je výstavba obřího skladu pneumatik Sygnum IMMO.
Sygnum IMMO tak, přispěl i k redukci fondu zemědělské půdy. Předpokládáme,že tato snaha bude i nadále pokračovat.

Je v zájmu občanů bránit záběrům orné půdy v případech, kdy navrhované projekty mohou být realizovány v již existujících průmyslových areálech (zónách).Náš spolek bude i v r.2017 usilovat o minimalizaci devastace půdního fondu ve spolupráci s občany Otrokovic a bude se snažit přesvědčit politickou reprezentaci města, že mají odpovědnost vůči dalším generacím.

Negativní vliv výstavby skladu IMMO Sygnum je nutné chápat v širším kontextu.

V ČR klesá podíl zemědělské půdy na celkové rozloze státu nejrychleji ve srovnání se sousedními
zeměmi. Dlouhodobě klesá zejména podíl orné půdy, a to především na periferiích měst, kde obvykle rostou skladové komplexy a průmyslové zóny. (zdroj Spilková, J., Šefrna, L. Uncoordinated newretail development and itsimpact on land use and soils: A pilot study on theurban fringe of Prague,Czech Republic. 2010. Landscape and Urban Planning 94(2010), s. 141-148.)  

 Půda a obzvláště ta zemědělská patří k bohatství každé země. Měli bychom s ní proto zacházet velmi uvážlivě. Česko má už jen 0,4 hektaru zemědělsképůdy na obyvatele (ČT 18.12.2016).

Dochazi tak k úbytku kvalitních hodnotných orných půd,což znamená také menši dostupnost kvalitních úrodných půd pro budoucí generace. Snižuje se rovněž biodiverzita v daném uzemi, mění se relief uzemí a celý krajinný ráz. Dochazi k omezení infltrace a retence, dešťové srážky v zastavěném území tak způsobují lokalní povodně. Rovněž není v dostatečne miře doplňovana hladina podzemní vody. Nové stavby představují i potencialní nebezpečí kontaminace svého okolí (odpadní vody, zvyšený objem dopravy apod.).(zdroj ČS rozhlas 12.května  2011 v 20:53)


Dalším problémem spojeným se zábory zemědělské půdy je klesající potravinová soběstačnost České republiky. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy se snížila naše soběstačnost i v rozhodujících komoditách, jakými jsou vepřové a drůbeží maso, brambory a zelenina. U vepřového masa se v soběstačnosti blížíme padesáti procentům, v drůbežím mase 70 procentům (zdroj Hospodářské noviny (Příloha- Budoucnost zemědělství), 4. dubna 2016).


Dosažení potravinovés oběstačnosti státu v hlavních komoditách je pro současnou vládní koalici
jednou z priorit v oblasti zemědělství a potravinářství  (zdroj Lidovky Neděle 18.prosince 2016)


Míra soběstačnosti ČR v potravinách
 

Název komodity


 
 (Zdroj: Ekonom)
 

Soběstačnost v roce 2004 (v %)


 

 

Soběstačnost v roce 2012 (v %)


 

 

Pšeničná mouka


 

 

100,6


 

 

95,5


 

 

Žitná mouka


 

 

99,7


 

 

94,0


 

 

Chleba


 

 

91,9


 

 

86,6


 

 

Těstoviny


 

 

110,6


 

 

91,1


 

 

Vepřové maso


 

 

92,6


 

 

52,9


 

 

Hovězí maso


 

 

104,5


 

 

82,4


 

 

Drůbeží maso


 

 

88,3


 

 

68,8


 

 

Ryby


 

 

42,6


 

 

41,4


 

 

Sýry a tvarohy


 

 

93,5


 

 

71,5


 

 

Máslo


 

 

126.4


 

 

71,5


 

 

Jablka


 

 

113,7


 

 

113.6


 

 

Zelí


 

 

56,4


 

 

62,9


 

 

Cibule


 

 

65,7


 

 

40,9


 

 

Brambory


 

 

108,9


 

 

85,5


 

 

Cukr


 

 

134,3


 

 

160,9


 

 

Pivo


 

 

114,5


 

 

119,5


 


Úbytek zemědělské půdy v letech 2000-2015 (zdroj Ministerstvo zemědělství 2015)
Stav k rokuVýměra ZPF celkem    [tis. ha]Meziroční úbytek
    [tis. ha]
Denní úbytek
    [ha]
201442164,2311,6
201342204,5212,4
201242244,7813,1
201142294,3311,9
201042335,4715
200942395,114
200842445,113,9
200742495,2314,3
200642545,0813,9
200542595,0914
200442654,6512,7
200342693,589,8
200242734,6312,7
200142772,446,7
200042802,577
průměr4,4512,2


JB


  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
   


  

  

   

  
 

 

   
 
 

 

  

 

 

 


  

   

  

 

 


  

  

 

 


 

 


  

 

 


   

 

 


  

 

 


  

  

  

   

  

 

 


  

  

 

 


  

   

 

 


 

 


   

  

 

 


  

   

 

 


 

 


   

  

  

  

 

 


 

 


  

 

 


  

 

 


  

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.