Nové informace k záměru výstavby bioplynové stanice v Otrokovicích

08.07.2011 09:57

Mailová informace od zástupce Biosolar

 

BIOPLYNOVÁ STANICE OTROKOVICE

/Pro: Ing. Jaroslav Bořuta/

 

 

 

 

  1. Stanice je pojata jako alternativní výroba tepla pro teplárnu Otrokovice.

 

  1. Lokalizace BPS je na pozemcích 3115/93, 3115/92 a 3115/83. Vzdálenost od bytové zástavby je vzdušnou čarou 1,2 km (dříve to bylo 0,4 km).

 

  1. Typ: BSP je zcela zemědělským typem, zpracovává cíleně pěstovanou zelenou hmotu (kukuřičná siláž, travní siláž, obilní šrot). NEDOCHÁZÍ zde ke zpracování kejdy ani živočišného odpadu! Ke stabilizaci provozu budou použity inhibitory. Pěstitelská oblast je v okruhu cca 30 km. Skladování vstupní suroviny je v kombinaci centrální + decentrální.

 

  1. Doprava bude řešena po nově vybudované R55 do Kvítkovic a dále po ulici Objízdná. V podstatě se zcela vyhne bytovým oblastem a navýšení provozu k dnešním číslům je  nepostřehnutelné! Příjezd k BPS je přes stávající odbočku do areálu ČOV TOMA, dále přes areál ČOV. Doprava tedy nejde, oproti dřívějšímu záměru, přes kruhový objezd. Odvoz zbytkových produktů do produkčních oblastí jde po stejné trase.

 

  1. Výkon BPS je 998 kWE  a 1 MWT.. Elektrická energie jde do distribuční sítě, tepelná energie formou horké vody do CZT Otrokovice. BSP pomáhá k větší stabilitě sítě a jistotě dodávek. Zároveň dochází k diverzifikaci palivové základny, výroba se již nerovná 100% uhlí v teplárně. Dochází tedy k úspoře uhlí cca 5000 t/rok a k úspoře zbytkových produktů cca 1000 t/rok.

 

  1. Proti původnímu záměru dochází tedy k zásadním změnám, a to v umístnění BPS (navýšení vzdálenosti od bytové zástavby o 0,8 km), ve snížení výkonu na cca 1/3 a ve snížení přepravovaného materiálu na cca 1/3.

 

 

 

 

  1. 6. 2011

 

 

                                                                                                                                                                                                                               za Biosolar Otrokovice s.r.o.   

                                                                       Františšek Malík

                                                                       PR - komunikace

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.