Občané využijme všech legálních dostupných prostředků k zabránění ekologické diverze!

19.08.2011 22:41

Vysvětlení situace k návrhu změny územního plánu Otrokovic č.27

 

  1. Návrh změny územního plánu Otrokovic č. 27 znamená přeměnu plochy s lesním porostem v oblasti koupaliště Baťov na stavební pozemky.
  2. Petici proti této změně již podepsalo více jako 2300 občanů a výsledky byly prezentovány vedení města a následně bude seznámeno zastupitelstvo. Zastupitelstvo má rozhodující slovo při schvalování změny územního plánu.
  3. Dne 19. září 2011 od 16 hod. se uskuteční veřejné projednání návrhu změny územního plánu Otrokovic č. 27 ( zatím na stavebním úřadu – je jednáno o přemístění , aby se jednání mohlo účastnit více občanů ). Na tomto jednání nejpozději může každý občan vznést připomínky písemnou formou.
  4. Hlas veřejnosti ( občanů) má větší váhu, když místo připomínek jsou podány námitky

( proti vyjádření k námitce je možné se odvolat a event. podat žalobu- v případě připomínek to nelze)

  1. Námitku může podat pouze zástupce veřejnosti, který musí být  zmocněn min 200 občany, kteří podali věcně shodnou připomínku.
  2. Procedura, kterou naše občanské sdružení nyní realizuje ,je následující:

a)      200 občanů se podepíše pod text shodné připomínky:

 

My níže uvedení a podepsaní občané Otrokovic, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 a 39 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen „ stavební zákon“) tuto připomínku k návrhu změny ÚPN Otrokovice č.27

 

Změna č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice  je v rozporu se zájmy občanů Otrokovic a aktuálními dokumenty územního rozvoje. Předmětná změna má negativní dopad na životní prostředí a neodpovídá elementárním zásadám rozvoje moderního průmyslového města.

Požadujeme, aby návrh předmětné změny územního plánu byl zamítnut.

 

 

b)      současně tito občané podepíší zmocnění veřejného zástupce podat námitku a zastupovat občany při řízení

c)      veřejný zástupce podá námitku a účastní se jednání a může případně podávat odvolání

  1. Nezávisle na tomto, se může každý občan veřejného jednání účastnit a podat písemně připomínky a to nejpozději na jednání.
  2. Účast široké veřejnosti je velmi žádoucí.

 

Děkujeme za podporu.

 

   Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích      Otrokovice 19.8.2011

    Kontakt: osotrokovice @seznam.cz

     Aktuální vývoj sledujte na:   https://zivotniprostrediotrokovic.cz

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.