Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích se zajímá o projekt transferu výroby Mitas a.s.

25.09.2011 20:53

Vedení závodu Mitas a.s. Otrokovice v čele s panem ředitelem ing. Josefem Křemečkem pozvalo zástupce občanského sdružení (o.s.) k jednání , na němž dne 20.9.2011 představilo firmu Mitas a.s. a zejména pak záměr převodu výroby do areálu Tomy a.s.. Jednání ze účastnili i místostarosta Otrokovic ing. Milan Plesar a ředitel Tomy a.s. ing. Radek Heger.

 Zástupce o.s. ing.Jaroslav Bořuta CSc; deklaroval intenzivní  zájem sdružení o to,aby reálný dopad přesunu výroby neovlivnil životní prostředí přilehlé občanské zástavby a rekreační části Štěrkáč. Zároveň přivítal a ocenil nabídku k účasti v projektu od samotného počátku. Vedení závodu vyjádřilo ochotu se věcně zabývat podanými podněty. Bylo dohodnuto, že další jednání naváží na toto úvodní setkání.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.