Obrátili jsme se na Ministerstvo životního prostředí o pomoc.

04.02.2017 21:26

Ministerstvo životního prostředí
 Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Věc:  Námitka systémové podjatosti ve věci zjišťovacího řízení Sygnum IMMO-rozšíření (www.cenia.cz/eia  ZLK840)

 Dobrý den,

předmětný záměr navazuje na záměr ZLK 746. Na základě našich znalostí z průběhu dosavadního řízení se domníváme, že KÚ Zlín se nachází ve stavu systémové podjatosti ve vztahu  předmětnému záměru.

Žádáme o převedení předmětného záměru pod působnosi jiného správního orgánu. Důvody vč.  připomínek ke zpracovanému Oznámení jsou uvedeny v našem stanovisku k záměru, které jsme
doručili  v rámci zjišťovacího řízení na KÚ Zlín (viz níže).

S pozdravem

Ing.
Jaroslav Bořuta, CSc.

Předseda
spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích                                 Otrokovice
2.1.2017

Spojenců
717

76501
Otrokovice

osotrokovice@seznam.cz

Příloha: Vyjádření k záměru Sklad Sygnum IMMO-rozšíření
(předáno na KÚ Zlín)


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.