Pan Sieklík st. (Sygnum IMMO) plánuje v zájmu svého prospěchu další dílčí znehodnocení zěmědělského půdního fondu.

24.01.2017 18:17

Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení k záměru rozšíření skladu pneumatik Sygnum IMMO (etapa II).

Záměr počítá s ochuzením zemědělského půdního fondu  téměř o 20 000 m2. Objekt skladu se ještě více přiblíží k občanské zástavbě Otrokovic. V mega monstru má být skladováno přes 600 tis. pneumatik.

Stavba skladu v rámci etapy I , probíhá za situace,kdy rozhodnutí SÚ Napajedla o umístění stavby Sklad Sygnum IMMO nebylo vydáno v souladu se zákonem. Některým občanům Otrokovic byla odepřena možnost uplatnit své námitky. 

Náš spolek se zapojí do všech fází správního řízení záměru a bude se snažit v rámci svých možností hájit zájmy občanů. Současně je však třeba i intenzivní zapojení samotných občanů Otrokovic.

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.