Přijděte podpořit své zastupitele 15.prosince do sálu Besedy! Zabraňme spolu likvidaci souvislé zelené plochy u koupaliště! Peníze nesmí v Otrokovicích překreslovat územní plán!Stop individuálním zájmům na úkor životního prostředí!

24.11.2011 20:16

Dne 15. prosince bude na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v sále Besedy od 16 h mj. projednávána i změna územního plánu č. 27 tj. přeměna zalesněného pozemku na stavební pozemek.

Jednání proběhne za situace, kdy jsou občané Baťova   opakovaně vystavováni negativním vlivům  průmyslových výrob formou  pachových zátěží a imisemi tuhých prachových částic.

17 % území Otrokovic je zařazeno do mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Na téměř 20% území  spadajícího pod stavební úřad Otrokovice  jsou překračovány limity rakovinotvornch látek benzo/a/pyrenu. (viz Věstník ministerstva životního prostředí, duben 2011).

 

Pro občany Baťova má každý strom, který roste a nebo, který může být v budoucnu zasazen na Baťově cenu zlata!

Uvádí se, že 1 ha zalesněné plochy může eliminovat ročně až 20 tun skleníkových plynů a prachových částic.

 

Proto udržení zalesněné plochy u koupaliště má nezanedbatelný význam pro životní prostředí lokality.

Zastavět i část pozemků u koupaliště je barbarským počinem s ohledem na budoucnost města.

Peníze nesmí v Otrokovicích překreslovat územní plán!

Žádáme všechny občany, kteří se ztotožňují s našimi vizemi Otrokovic jako města, kde průmyslový rozvoj musí být vyvažován opatřeními zlepšující životní prostředí pro občany, aby přišli v hojném počtu sdělit své názory zastupitelům.

 

Děkujeme za naše děti a jejich děti.

 

JB

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.