Stop zápachům v Otrokovicích!

13.12.2011 21:49

Stop zápachům v Otrokovicích!

 

Vážení spoluobčané,

jistě jste zaznamenali, že v posledních několika měsících je naše město opakovaně vystavováno intenzívním pachovým zátěžím, které nám znepříjemňují život a to zejména  v oblasti „Staré kolonie“ a Baťova.

 Naše sdružení se rozhodlo pomoci městu v řešení této problematiky.

 Chceme vybudovat monitorovací systém založený na aktivitě stálých spolupracovníků z řad obyvatel.

Účelem tohoto systému je zajištění systematického  a rychlého přenosu  poznatků občanů o aktuální situaci v oblasti znečišťování ovzduší na odpovědný orgán města tj. Odbor životního prostředí a sledovat řešení nápravných opatření.

Vyzýváme  spoluobčany, kteří jsou ochotni  ke spolupráci, aby se přihlásili na

 

emailové adrese :    osotrokovice@ seznam.cz.

 

 Jaroslav Bořuta

 

předseda o.s.

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.