Vstoupil jsem do otevřených dveří ČOV Otrokovice aneb mohl jsem čichat z blízka.

19.05.2012 22:35

V sobotu 19.5.2012 jsem využil nabídky firmy TOMA a.s., která provozuje ČOV Otrokovice a účastnil se exkurze provozu čističky. Je nutno vyzvednout velmi vstřícný přístup jak technologa čističky ing. J. Konečného ,tak vedoucího provozu ČOV pana P. Štěpánka. Oba dva velmi erudovaně a ochotně  při prohlídce podávali detailní informace o používané technologii a odpovídali dotazy účastníků exkurze. O důkladném přístupu svědčí i skutečnost, že se exkurze protáhla až na  3 hodiny. Bylo možné vidět téměř všechny (mimo stará kalová pole) základní technologické uzly čistírny vč. podzemních kolektorů potrubních systémů či prohlédnout si Otrokovice z vrcholu vyhnívací stanice ( viz fotogalerie). Není bez zajímavosti, že bioplynová stanice  s kogenerační jednotkou dokáže pokrýt celou  spotřebu el. energie čističky.

Mohl jsem si udělat z blízka obrázek také o tom, do jaké míry může být provoz ČOV původcem pachových zátěží Otrokovic.Objektivně je nutno konstatovat, že provoz čistírny odpadních vod ze své povahy je původcem různých pachů , které úplně eliminovat je velmi problematické. Mohl jsem se přesvědčit, že v daném případě jsou zdrojem více či méně intenzivních zápachů různé typy otevřených nádrží , které se nacházejí v objektu.

Dle mého vnímání byly v průběhu prohlídky  nejkritičtějšími zdroji velmi intenzivního zápachu homogenizační nádrže kalů.

Zápach má fekální charakter.

 V objektu ČOV se nacházejí i další provozy zpracovávající odpady (např. biologické odpady).Tyto mohou být potenciálně také zdrojem zápachu.

V květnovém vydání Nového impulsu  ředitel  Tomy a.s.  pan Heger v příspěvku Nemáme co tajit píše mj. o zneklidnění neustálou snahou vyvolávat mezi občany Otrokovic dojem, že původcem veškerého pachu v Otrokovicích je ČOV.

Mohu na základě osobních poznatků z exkurze uvést , že Toma a.s.určitě není původcem všech pachů v Otrokovicích.

Na druhé straně je evidentní, že zápach z homogenizačních nádrží kalů znehodnocuje při jižním větru kvalitu ovzduší zejména na Baťově.

Intenzita  zatížení obytných částí  Baťova je dle mého názoru často nad rámec tolerovatelnosti. Domnívám se , že je nutné, aby  ČOV přijala  technická opatření, která by pachové imise z homogenizačních nádrží kalů eliminovala (zakrytování).

Naše sdružení bude iniciovat jednání s vedením TOMA a.s. ve víře, že toto bude realizovat opatření zaměřené na snížení vlivu na životní prostředí.

Závěrem chci poděkovat a.s. Toma za možnost prohlídky čističky. Byl to dobrý počin.

Jaroslav Bořuta

 

předseda o.s. Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.