Braňme Kvítkovice! Otevřený dopis zastupitelům města.

04.03.2014 19:42

Vážené zastupitelky , vážení zastupitelé města Otrokovic,

 

v souvislosti s návrhem nového územního plánu Napajedel , který mj. znamená posun severní průmyslové zóny Napajedla až na samou hranici k.ú. Otrokovice v části Padělky, může dojít s pravděpodopností blížící se jistotě k bezprecedentnímu znehodnocení investic občanů, kteří v řadě případů investovali celoživotní úspory a nebo se zadlužili na velkou část života v dobré víře ve schopnost vedení města ochránit jejich zájmy. To se bohužel dle našeho názoru účinně dosud neděje.

 

Město Otrokovice nabízelo občanůmkoupi pozemků a následnou možnost výstavby rodinných domů za podmínek daných platným územním plánem Otrokovic , kde lokalita Padělky je určena pro rozvoj občanské zástavby. V navazujícím územním plánu Napajedel byla hranice ploch určených pro výrobu vzdálená asi 250 m ( v části z_25.8.2) od hranice občanské zástavby Padělky. Této skutečnosti si byli kupující pozemků vědomi.

Současný návrh změny hranice ploch pro průmyslovou výrobu zkrátil tento odstup však až  na povinu  a méně (odstup je v rozmezí ca 60  až 120 m)! Tímto dochází k zásadní změně situace tj.

totálnímu vizuálnímu znehodnocení celé lokality stabilizovaných ploch bydlení v případě    plánované výstavby  obrovské průmyslové haly o rozloze více jak 30 tis. m2 a o výšce 9 m.

Člověk zde bydlící nemusí být odborníkem na nemovitosti, aby pochopil, že v tomto případě se jeho adresa stane „špatnou adresou“.

 

Vzniklé situaci se mohlo  předejít, kdyby odpovědný odborný útvar  města byl náležitě aktivní. Z pozice své působnosti musí být schopen dopředu odhadnout , které oblasti na hranicích katastrálního území mohou být potenciálně konfliktní tj., že sousední města zde mohou mít navzájem nekompatibilní záměry. V takových případech je třeba  včas iniciovat samosprávu k jednání a dohodě pravidel, aby byly udržovány korektní sousedské vztahy. Zde spatřujeme selhání odborného útvaru města , jež se v tuto chvíli může dotčeným občanům jevit jako fatální.

Ukázala to nejen petice občanů, ale také setkání představitelů města a některých zastupitelů s  občany konané 26.2.2014.

Vážení zastupitelé, jste poslední šancí občanů jak zabránit rozšíření průmyslové zóny Napajedla na úkor jejich majetků . Žádáme Vás , aby jste celou svou autoritou dosáhli stavu,  aby  vedení města Otrokovic dojednalo s vedením  města Napajedel zrušení záměru.

 Žijeme v době , kdy význam „politik „ je  mnohdy vnímán eufemisticky řečeno s „despektem“.

Zastání se občanů v  situaci jaká vznikla v Kvítkovicích , je jedinou cestou , jak dosáhnout stavu , aby výraz politik byl vnímán pozitivně.

 

Děkujeme a bez ohledu a politickou příslušnost Vám věříme.

 

S pozdravem „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“

 

Jaroslav Bořuta                                                                            Otrokovice 4.3.2014

předseda občanského spolku

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.