Novinky

11.07.2018 16:28

Projekt Plán eliminace zápachu v Otrokovicích byl na červnovém zasedání zastupitelstva schválen.

  Spolek Za lepší životní prostředí v Otrokovicích zpracoval návrh projektu, který si klade za cíl, aby problematika zápachu v Otrokovicích byla konečně řešena komplexně a dlouhodobě. Tento byl ve finální podobě schválen zastupitelstvem (viz níže). Náš spolek se  bude na realizaci...
23.04.2018 22:18

Prosadí si kmotři své zájmy?

Víte, že tento čtvrtek od 16 h bude jednání zastupitelstva, které mj. bude schvalovat nový územní plán? Tento územní plán se v některých změnách promítne negativně do životního prostředí v Otrokovicích. Prosadí si kmotři své zájmy?
21.04.2018 22:36

Opět brutální útok "kafilérčokem" na obyvatele Baťova

V noci z 21. na 22.4.2018 nastal opět brutální útok "kafilérčokem" na obyvatele Baťova. Biologicky-chemický atak nabyl  velké intenzity. Zdá se, že je před námí opakovaná sezóna bezohledného chování kafilérky.Ta zvolila historicky středověké osvědčené zbraně k devastaci obyvatel Baťova....
13.04.2018 15:13

Lípa svobody a republiky v Kvítkovicích byla zavedena do celostátní databáze Stromy svobody 1918-2018

Spolek Za lepší životní prostředí v Otrokovicích ve spolupráci s Dr. Jaroslavem Hradilem a pracovníky města ing. Marií Zahradníčkovou a ing.Petrem Klokočkou provedli registraci lípy svobody a republiky do celostátní databáze Stromy svobody 1918-2018...
28.03.2018 21:58

Dlouhodobě neuspokojivý stav chodníků na Újezdech-občané žádají město k okamžitému řešení

Text dopisu občanů na město níže.180319_Petice_chodniky.pdf
11.02.2018 16:55

K výraznému překračování zdravotních limitů pro koncentraci polétavého prachu docházelo v Otrokovicích během uplynulého týdne.

Nepříznivá smogová situace se v Otrokovicích projevila překročením limitu polétavého prachu MP10 ( 50 ug/m3) v průběhu uplynulého týdne celkem 14x (viz tab. níže). Maximálně dosažená hodnota byla až o 85% vyšší než limit. Osobám trpícím chronickými dýchacími potížemi,srdečním onemocněním a...
05.02.2018 14:48

Podpořme KVASICKÝ OŘEŠÁK

Dobrý den, zdravíme příznivce přírody, dovolujeme se na Vás obrátit o podporu na získání hlasů pro strom KVASICKÝ OŘEŠÁK (Obec Kvasice,okres Kroměříž, kraj Zlínský), který zvítězil v Anketě Strom roku 2017 ČR a tím získal postup do EVROPSKÉHO STROMU roku 2018. Podpořte i Vy zástupce stromů...
11.11.2017 11:38

Občané Otrokovic řekli zřetelné NE záměru přeměny zemědělské plochy na plochu pro výstavbu skladu v Kvítkovicích! Bude to něčemu platné?

7.11.2017 proběhlo opakované veřejnéprojednání návrhu územního plánu Otrokovic. Občané dostali v rámci diskuseprostor k položení vysvětlujících otázek a sdělení názoru na prezentované změnyv ÚP. Nejčetněni a nejdéle byl kritizován ze strany občanů záměr přeměnyzemědělské půdy v rozsahu ca ...
11.11.2017 11:17

Plán eliminace zápachu v Otrokovicích schválen!!!!

Na jednání zastupitelstva Otrokovic dne 2.11.2017 byl schválen Plán eliminace zápachu v Otrokovicích. Tento plán vznikl na základě návrhu našeho spolku . Jeho ambicí je řešit problematiku systematicky a se zaměřením na všechny významné zdroje zápachu ve městě.Je třeba ocenit vstřícný přístup všech...
03.11.2017 21:39

Chcete další velkosklad pneumatik, tentokrát již přímo na katastrálním území Otrokovic? Pan místostrosta ho chce.

 Dne 7.11.2017 se  v kinosále  Otrokovické Besedy koná 2. veřejné projednánínávrhu územního plánu Otrokovic. Jedná se o dokument, který zásadně ovlivníbudoucnost města. Občané mají poslední možnost podat do 7 dnů po tomto termínupřipomínky k těm změnám v návrhu, které...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.