Novinky

27.10.2023 11:23

Zpracovali jsme a odeslali připomínky k návrhu Strategického rozvoje Otrokovic na období 2024-2034

Občané Otrokovic měli možnost se vyjádřit k návrhu Strategického plánu, který přibližuje představu zpracovatelů na podobu města v následujících 10 letech. Jde jistě o žádoucí a důležitý nástroj k plánovitému rozvoji města. Náš spolek využil příležitost a zpracoval svůj názor...
20.07.2023 23:56

Česká inspekce životního prostředí zareagovala.

 Obdrželi jsme sdělení (viz příloha), že na základě podnětu provedla ČIŽP (oblastní inspektorát Brno)  kontrolu na místě a to v kafilerii a ČOV. Šetření nebylo ještě ukončeno. O konečném závěru budeme informováni. priloha_1217679936_0_Sděleni o neukončeném šetření_N.C.Feed s.r.o.-ČOV...
13.07.2023 08:38

Nesnesitelný zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva k podpoře občanů Na základě aktuálně neúnosné situace jsme dopisy oslovili ministra ŽP pana Mgr. Petra Hladíka, Ing. Tomáše Augustina ředitele OI ČIŽP Brno a Ing. Janu Káčerovou vedoucí odboru ži

Mgr. Petr Hladík                                                                               ...
19.04.2023 15:01

Rozhodné ne, zaznělo ve vyjádření k záměru Dostavba skladu Sygnum IMMO ve vyjádření podanému na Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a...
02.04.2023 10:28

Další potenciální zhoršení životního prostředí v Kvítkovicích

  Již jen do 14. dubna se mohou občané Otrokovic vyjádřit k záměru „Dostavba skladu SYGNUM IMMO“ v rámci zjišťovacího řízení , jehož účelem je stanovení, jestli má být u záměru provedeno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Podklady jsou zveřejněny na...
12.02.2023 11:19

Tak jak si vedeme aneb co jsme museli čichat v roce 2022?

15.01.2023 15:57

Podnět spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích shledala ČIŽP důvodným.

Podnět spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích shledala  ČIŽP důvodným. Náš spolek podal dne 17. 9. 2022 podnět na znečišťování ovzduší subjektem Obaly Morava, a.s. k České inspekci životního prostředí v souvislosti s vývinem pachových látek intenzivního charakteru. 12.1.2023 nás...
02.01.2023 20:34

Veřejné projednání návrhu č.3 změny územního plánu Otrokovic (vč. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj a životní prostředí)

V pondělí 2.1.2023 proběhlo veřejné projednání návrhu č. 3 změny územního plánu v Otrokovicích vč. souvisejících dokumentů (vyhodnoceni vlivu na udržitelný rozvoj a životní prostředí). Jednání s přehledem řídila Mgr. Anna Liberová. Jednotlivé změny (celkem je jich 74) postupně a...
28.10.2022 21:04

Tree team z Brna v akci

  Ten kdo procházel v pátek odpoledne 28.10. 2022 přes přístaviště, se mohl podivit nad počínáním dvou mužů v dresech „Tree team“. Tito napínali ocelové lano uchycené v koruně vzrostlého jasanu a skláněli se nad počítačem. Smyslem tohoto činění bylo stanovit deformační charakteristiku stromu,...
24.10.2022 18:25

Reakce České inspekce životního prostředí na výzvu ke konání ve věci zápachu z areálu Obaly Morava

Dne  16.9.2022  jsme na základě upozornění občanů podali podnět k řešení problému obtěžování zápachem a kouřem z areálu Obaly Morava. Dnes jsme obdrželi vyjádření ČIŽP, které v plném znění najdete v příloze.  Zde se mj. uvádí, že na základě našeho podnětu byla provedena kontrola na...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.