Nesnesitelný zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva k podpoře občanů Na základě aktuálně neúnosné situace jsme dopisy oslovili ministra ŽP pana Mgr. Petra Hladíka, Ing. Tomáše Augustina ředitele OI ČIŽP Brno a Ing. Janu Káčerovou vedoucí odboru ži

13.07.2023 08:38

Mgr. Petr Hladík                                                                                                                                                                                                     ministr životního prostředí

 Vršovická 1442/65Praha 10                                                                                                                                                                                  id 9gsaax4

 

Věc: Nesnesitelný zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva k podpoře občanů

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako poslední naději.                                                                                                                                                                V místní části Otrokovic (Bahňák) dochází opakovaně k dlouhodobému a intenzivnímu obtěžování občanů zápachem.  V těchto letních dnech dosáhla míra obtěžování v extrémního rozsahu tak, že dochází i k ohrožení zdraví občanů. Tito si hromadně stěžují na MÚ Otrokovice . Z veřejné diskuse a  podaných stížností je patrné, že jedním ze zdrojů zápachu je provoz asanační společnosti  N.C. Feed s.r.o. (dříve MAT, spol. s r.o.), se sídlem K. Čapka 1918, 765 02 Otrokovice (IČ 42341043).

 Intenzita pachových ataků (zejména v nočních hodinách) svědčí o tom, že způsob provozování  technologie a její  technická úroveň neodpovídají podmínkám integrovaného povolení. V aktuálním stavu by zařízení nemělo být v provozu. 

Z důvodu mimořádné naléhavosti předmětné záležitosti Vás vyzýváme pane ministře k Vaši osobní angažovanosti v neprodleném řešení pachové tyranie, kterou musí občané Otrokovic zakoušet.

Vaše aktivní působení může přispět k pozitivnímu vnímání správních orgánů občany.                                                                                                        Občané velmi nedočkavě očekávají neprodlenou další účinnou aktivitu ze strany orgánů státní správy v podobě okamžité hloubkové kontroly a nejlépe okamžitého zastavení provozu až do odstranění příčin zápachu.

Děkujeme za vstřícnost a vyjádření obratem.

S pozdravem Za lepší životni prostředí v Otrokovicích

Ing, Jaroslav Bořuta CSc.

Předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích                                  13.7.2023

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.