Novinky

28.03.2018 21:58

Dlouhodobě neuspokojivý stav chodníků na Újezdech-občané žádají město k okamžitému řešení

Text dopisu občanů na město níže.180319_Petice_chodniky.pdf
11.02.2018 16:55

K výraznému překračování zdravotních limitů pro koncentraci polétavého prachu docházelo v Otrokovicích během uplynulého týdne.

Nepříznivá smogová situace se v Otrokovicích projevila překročením limitu polétavého prachu MP10 ( 50 ug/m3) v průběhu uplynulého týdne celkem 14x (viz tab. níže). Maximálně dosažená hodnota byla až o 85% vyšší než limit. Osobám trpícím chronickými dýchacími potížemi,srdečním onemocněním a...
05.02.2018 14:48

Podpořme KVASICKÝ OŘEŠÁK

Dobrý den, zdravíme příznivce přírody, dovolujeme se na Vás obrátit o podporu na získání hlasů pro strom KVASICKÝ OŘEŠÁK (Obec Kvasice,okres Kroměříž, kraj Zlínský), který zvítězil v Anketě Strom roku 2017 ČR a tím získal postup do EVROPSKÉHO STROMU roku 2018. Podpořte i Vy zástupce stromů...
11.11.2017 11:38

Občané Otrokovic řekli zřetelné NE záměru přeměny zemědělské plochy na plochu pro výstavbu skladu v Kvítkovicích! Bude to něčemu platné?

7.11.2017 proběhlo opakované veřejnéprojednání návrhu územního plánu Otrokovic. Občané dostali v rámci diskuseprostor k položení vysvětlujících otázek a sdělení názoru na prezentované změnyv ÚP. Nejčetněni a nejdéle byl kritizován ze strany občanů záměr přeměnyzemědělské půdy v rozsahu ca ...
11.11.2017 11:17

Plán eliminace zápachu v Otrokovicích schválen!!!!

Na jednání zastupitelstva Otrokovic dne 2.11.2017 byl schválen Plán eliminace zápachu v Otrokovicích. Tento plán vznikl na základě návrhu našeho spolku . Jeho ambicí je řešit problematiku systematicky a se zaměřením na všechny významné zdroje zápachu ve městě.Je třeba ocenit vstřícný přístup všech...
03.11.2017 21:39

Chcete další velkosklad pneumatik, tentokrát již přímo na katastrálním území Otrokovic? Pan místostrosta ho chce.

 Dne 7.11.2017 se  v kinosále  Otrokovické Besedy koná 2. veřejné projednánínávrhu územního plánu Otrokovic. Jedná se o dokument, který zásadně ovlivníbudoucnost města. Občané mají poslední možnost podat do 7 dnů po tomto termínupřipomínky k těm změnám v návrhu, které...
22.09.2017 09:47

Obyvatelé Otrokovic nemají zájem o rozvoj svého města?

Na zasedání zastupitelů Otrokovic , které se konalo včera tj. 21.9.2017 předložil náš spolek návrh na realizaci projektu  Program redukce pachové zátěže...
13.09.2017 21:46

Rozum zůstává stát!!! Urgentní řešení dlouhodobého pachového obtěžování obyvatel Otrokovic-žádost o přezkoumání integrovaného povolení pro firmu MAT spol. s r.o.

Krajský úřadZlínského...
31.08.2017 08:20

Žádost na Českou inspekci životního prostředí o dovysvětlení výsledků kontroly v „Kafilérce“

Ing. Vladimír PásekVedoucí oddělení ochrany ovzdušíČeská inspekce životního prostředíPředmět: reakce na dopisČŽP/13012/2017 ČŽP/47/2017/1143 Dobrý den pane inženýre, považujeme za nutné se ještě jednou vyjádřit k Vaší odpovědi na náš podnět. Podstatou našeho podnětu bylo, že MAT spol. s.r.o....
27.08.2017 15:13

Obrátili jsme se na paní ředitelku Krajské hygienické stanice ve Zlíně s žádostí ke konání-pachová tyranie

MUDr. Eva SedláčkováKrajská hygienická stanice Zlínského krajeDobrý den paní ředitelko,v místní části Otrokovic (Bahňák) dochází k dlouhodobému a intenzivnímu obtěžování občanůzápachem. O tomto  byl ČIŽP již informován ze strany města Otrokovic a našeho spolku  Za lepší...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.