Novinky

08.03.2017 14:05

Výzva. Na obzoru hrozba omezení občanských práv! Nebuďme lhostejní. Jednejme ihned! „Hrrrrr na ně!“

Poslanecká sněmovna projednává v těchto dnech novelu zákona, který významně ovlivňuje náš život a to stavební zákon.Některé návrhy požadují úplné vyjmutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí včetně  úplného zrušení možnosti spolků účastnit se v územních a stavebních...
02.03.2017 19:49

Ohrožuje stavba megaskladu pneumatik Sygnum IMMO spodní vody? Podán podnět České inspekci životního prostředí.

Výstavba megaskladu pneumatik Sygnum IMMO je noční můrou mnoha občanů Kvítkovic, kteří se musejí dívat na to, jak jižní obzor okupuje nechtěná stavba. S pochopitelným zájmem sledují, co se děje . Díky tomu jsme se dozvěděli o důvodné obavě, že stavba může znehodnotit kvalitu spodních vod...
26.02.2017 18:37

Jakou vodu pijeme v Otrokovicích? Pitná voda z úpravny vody Tlumačov může mít až 3x vyšší obsah pesticidů oproti vyhlášce č.252/2004 Sb..

V roce 2015 byla naměřena v pitné vodě v Otrokovicích až o 60% vyšší koncentrace rozkladného produktu  pesticidu acetochloru (acetochlor ESA ) proti hygienickému limitu daného  vyhláškou č.252/2004 Sb..V březnu to bude 1 rok, co si Moravská vodárenská a.s. ...
22.02.2017 18:37

Naše trpělivost s postojem radnice k otázkám čistoty ovzduší, ochrany zeleně a životního prostředí je u konce.

Je fragment z textu dopisu (text dopisu viz níže), kterým se část občanů žijících na Trávníkách obrátila na pana starostu. Hodnota každého stromu na tomto sídlišti je skutečně velká. Zelený pás mezi sídlištěm a cestou na Zlín je spíše symbolický než funkční. Město by nemělo otálet s...
19.02.2017 19:55

Jaká je koncentrace prachových částic v krvi otrokovických novorozenců?

Vysoká koncentrace polétavého prachu PM10 a benzo(a)pyrenu má vliv na geny novorozenců úvádí Ústav experimentální medicíny Akademie věd (iDnes říjen 2016). V krvi norozenců v Karviné byla nalezena ca 3x větší koncentrace prachových částic oproti novorozencům v Českých Budějovicích, přičemž v...
04.02.2017 21:26

Obrátili jsme se na Ministerstvo životního prostředí o pomoc.

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65Praha 10, 100 10Věc:  Námitka systémové podjatosti ve věci zjišťovacího řízení Sygnum IMMO-rozšíření (www.cenia.cz/eia  ZLK840) Dobrý den, předmětný záměr navazuje na záměr ZLK 746. Na základě našich znalostí z průběhu...
03.02.2017 13:45

Podklady záměru výstavby 2. etapy skladu pneumatik Sygnum IMMO nejsou dle našeho názoru dostatečné. Striktně požadujeme posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Vstupujeme do další etapy hájení práv občanů .

Krajský úřad Zlínského krajeOdbor životního prostředí a...
24.01.2017 18:17

Pan Sieklík st. (Sygnum IMMO) plánuje v zájmu svého prospěchu další dílčí znehodnocení zěmědělského půdního fondu.

Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení k záměru rozšíření skladu pneumatik Sygnum IMMO (etapa II).Záměr počítá s ochuzením zemědělského půdního fondu  téměř o 20 000 m2. Objekt skladu se ještě více přiblíží k občanské zástavbě Otrokovic. V mega monstru má být skladováno přes 600 tis....
24.01.2017 18:07

Pan ministr kličkuje-vyjádření pana starosty k našim dotazům

Před týdnem jsme se obrátili (viz aktualita 14.12017) v souvislosti s vyjádřením pana ministra Ťoka k požadavku na znepoplatnění obchvatu Otrokovic ,na pana starostu Jaroslava Budka a položili mu dotazy:1. Jde o zastírací manévr (kličkování) pana ministra?2. Angažovalo vedení města do...
15.01.2017 18:22

Sklad IMMO Sygnum/Minianketa mezi zastupiteli Otrokovic-monitoring míry individuálního vcítění politické reprezentace

Obrátili jsme se na zastupitele s dotazem (viz níže), abychom zjistili jejich osobní sounáležitost s občany Kvítkovic. (Na první fotce je ilustrace horizontu, který opatřil občanům přilehlé zástavby pan Sieklík ).Dobrý den paní zastupitelko, dobrý den pane zastupiteli,v rámci monitoringu míry...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.