Novinky

27.08.2017 13:21

Potenciální vliv pachových látek na zdraví (zdroj https://nechcemezitvesmradu.cz/jak-se-chovaji-a-proc/)

V souvislosti s dlouhodobou problematikou zápachu v Otrokovicích není od věci vědět např. , že měřením a sledováním intenzity pachu ve vztahu ke zdraví obyvatel byla vyvrácena teorie, že zápach je zcela neškodný lidskému zdraví3.Při dlouhých expozicích obtěžujícího zápachu může následně...
21.08.2017 18:38

Zápach v Otrokovicích-předběžná informace České inspekce životního prostředí

V návaznosti na naléhavou veřejnou výzvu ke konání adresovanou České inspekci životního prostředí, kterou odeslal náš spolek dne 10.8.2017, jsme dnes obdrželi předběžnou informaci . Tato se dá shrnout následovně:  - při neohlášené kontrole v provozu MAT a.s. Otrokovice, kterou ČIŽP vykonal v...
10.08.2017 15:09

Zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva ke konání České inspekce životního prostředí

Pan Ing. Jindřich MikešŘeditel OI ČIŽP BrnoVěc: Zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva kekonáníVážený pane řediteli,v místní části Otrokovic (Bahňák) dochází k dlouhodobémua intenzivnímu obtěžování občanů zápachem. ( O tomto  byl ČIŽP již informován ze strany města...
28.07.2017 14:41

Šetření České inspekce životního prostředí v „ kafilérce“(MAT s.r.o. Otrokovice)

Dnes  v době  od 11 do 12.30 h proběhlo šetření ČIŽPv areálu "kafilérky". Operativní šetření reagovalo na občanské podněty  a žádost Odboru životního prostředí MÚ Otrokovice.Účastnici šetření: 2 pracovníci ČIŽP, ved.Odboru ŽP ing. P.Zakopal, místostarosta Mgr....
26.07.2017 22:13

Naléhavá výzva - otevřený dopis zastupitelům Otrokovic ve věci zápachu

Vážené zastupitelkyně, vážení zastupitelé,jistě jste zaznamenali, že v posledním období vygradoval dlouhodobý problém Otrokovic a to agresivní opakovaná pachová zátěž obyvatel. Celá řada našich občanů žádá náš spolek "Za lepší životní prostředí v Otrokovicích"  o radu , jak...
16.04.2017 15:51

Bude lépe? Ekologizační záměry Teplárny Otrokovice jsou slibné.

Dobrých zpráv o životním prostředí v Otrokovicích je poskrovnu.                             Těšme se z každé pozitivní informace.Teplárna Otrokovice oznámila...
10.04.2017 20:43

Petice - 77 obyvatel žijících v městské části Újezdy požádalo formou petice o řešení dopravní situace na ulici Čechova

PETICEdle čl. 18 Listinyzákladních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My,níže podepsaní občané Otrokovic, prostřednictvím této petice žádáme, aby vulici Čechova byl zřízen chodník souběžně s vozovkou, aby tato vozovka bylarekonstruována a aby bylo upraveno dopravní značení...
03.04.2017 19:39

Jakou vodu jsme pili v březnu? Výsledky rozsáhlého laboratorního testu pitné vody v Otrokovicích na přítomnost více jak 80 typů pesticidů a jejich metabolitů.

V návaznosti na naše předchozí ínformace o výskytu dlouhodobého nadlimitního obsahu pesticitů v pitné vodě v Otrokovicích, se nám podařilo získat čerstvý protokol ze zkoušky obsahu velmi širokého spektra (více jak 80 typů) pesticidů a jejich rozkladných produktů (metabolitů). Byl testován...
26.03.2017 20:46

Úřední kobyla řehtá-zdraví občanů Otrokovic žijících na ul. Napajedelská bude i nadále ohrožováno

září 2016 jsme informovali na našich stránkách, že měřeníhluku prokázalo na ulici Napajedelská překračování hygienických...
12.03.2017 14:30

I v roce 2016 jsme pili vodu s překročeným limitem pro metabolit pesticitu acetochlor ESA.

V návaznosti na informaci "Jakou vodu pijeme v Otrokovicích?",kterou jsme uvedli koncem února , jsme obdrželi odpovědi (viz níže) z Moravskévodárenské a.s. a Krajské hygienické stanice.Údaje poskytnuté Moravskou vodárenskou a.s. jsme  vyhodnotili (viz tab.níže). Je možno uvést, že i...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.