Novinky

26.07.2017 22:13

Naléhavá výzva - otevřený dopis zastupitelům Otrokovic ve věci zápachu

Vážené zastupitelkyně, vážení zastupitelé,jistě jste zaznamenali, že v posledním období vygradoval dlouhodobý problém Otrokovic a to agresivní opakovaná pachová zátěž obyvatel. Celá řada našich občanů žádá náš spolek "Za lepší životní prostředí v Otrokovicích"  o radu , jak...
16.04.2017 15:51

Bude lépe? Ekologizační záměry Teplárny Otrokovice jsou slibné.

Dobrých zpráv o životním prostředí v Otrokovicích je poskrovnu.                             Těšme se z každé pozitivní informace.Teplárna Otrokovice oznámila...
10.04.2017 20:43

Petice - 77 obyvatel žijících v městské části Újezdy požádalo formou petice o řešení dopravní situace na ulici Čechova

PETICEdle čl. 18 Listinyzákladních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My,níže podepsaní občané Otrokovic, prostřednictvím této petice žádáme, aby vulici Čechova byl zřízen chodník souběžně s vozovkou, aby tato vozovka bylarekonstruována a aby bylo upraveno dopravní značení...
03.04.2017 19:39

Jakou vodu jsme pili v březnu? Výsledky rozsáhlého laboratorního testu pitné vody v Otrokovicích na přítomnost více jak 80 typů pesticidů a jejich metabolitů.

V návaznosti na naše předchozí ínformace o výskytu dlouhodobého nadlimitního obsahu pesticitů v pitné vodě v Otrokovicích, se nám podařilo získat čerstvý protokol ze zkoušky obsahu velmi širokého spektra (více jak 80 typů) pesticidů a jejich rozkladných produktů (metabolitů). Byl testován...
26.03.2017 20:46

Úřední kobyla řehtá-zdraví občanů Otrokovic žijících na ul. Napajedelská bude i nadále ohrožováno

září 2016 jsme informovali na našich stránkách, že měřeníhluku prokázalo na ulici Napajedelská překračování hygienických...
12.03.2017 14:30

I v roce 2016 jsme pili vodu s překročeným limitem pro metabolit pesticitu acetochlor ESA.

V návaznosti na informaci "Jakou vodu pijeme v Otrokovicích?",kterou jsme uvedli koncem února , jsme obdrželi odpovědi (viz níže) z Moravskévodárenské a.s. a Krajské hygienické stanice.Údaje poskytnuté Moravskou vodárenskou a.s. jsme  vyhodnotili (viz tab.níže). Je možno uvést, že i...
08.03.2017 14:05

Výzva. Na obzoru hrozba omezení občanských práv! Nebuďme lhostejní. Jednejme ihned! „Hrrrrr na ně!“

Poslanecká sněmovna projednává v těchto dnech novelu zákona, který významně ovlivňuje náš život a to stavební zákon.Některé návrhy požadují úplné vyjmutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí včetně  úplného zrušení možnosti spolků účastnit se v územních a stavebních...
02.03.2017 19:49

Ohrožuje stavba megaskladu pneumatik Sygnum IMMO spodní vody? Podán podnět České inspekci životního prostředí.

Výstavba megaskladu pneumatik Sygnum IMMO je noční můrou mnoha občanů Kvítkovic, kteří se musejí dívat na to, jak jižní obzor okupuje nechtěná stavba. S pochopitelným zájmem sledují, co se děje . Díky tomu jsme se dozvěděli o důvodné obavě, že stavba může znehodnotit kvalitu spodních vod...
26.02.2017 18:37

Jakou vodu pijeme v Otrokovicích? Pitná voda z úpravny vody Tlumačov může mít až 3x vyšší obsah pesticidů oproti vyhlášce č.252/2004 Sb..

V roce 2015 byla naměřena v pitné vodě v Otrokovicích až o 60% vyšší koncentrace rozkladného produktu  pesticidu acetochloru (acetochlor ESA ) proti hygienickému limitu daného  vyhláškou č.252/2004 Sb..V březnu to bude 1 rok, co si Moravská vodárenská a.s. ...
22.02.2017 18:37

Naše trpělivost s postojem radnice k otázkám čistoty ovzduší, ochrany zeleně a životního prostředí je u konce.

Je fragment z textu dopisu (text dopisu viz níže), kterým se část občanů žijících na Trávníkách obrátila na pana starostu. Hodnota každého stromu na tomto sídlišti je skutečně velká. Zelený pás mezi sídlištěm a cestou na Zlín je spíše symbolický než funkční. Město by nemělo otálet s...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.