Česká inspekce životního prostředí zareagovala.

20.07.2023 23:56

 Obdrželi jsme sdělení (viz příloha), že na základě podnětu provedla ČIŽP (oblastní inspektorát Brno)  kontrolu na místě a to v kafilerii a ČOV. Šetření nebylo ještě ukončeno. O konečném závěru budeme informováni. priloha_1217679936_0_Sděleni o neukončeném šetření_N.C.Feed s.r.o.-ČOV Otrokovice (1).pdf (158,9 kB)

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.