Další potenciální zhoršení životního prostředí v Kvítkovicích

02.04.2023 10:28

 

Již jen do 14. dubna se mohou občané Otrokovic vyjádřit k záměru „Dostavba skladu SYGNUM IMMO“ v rámci zjišťovacího řízení , jehož účelem je stanovení, jestli má být u záměru provedeno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Podklady jsou zveřejněny na https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia/100_cr   ( kód záměru ZLK975).

Celková zastavěná a zpevněná plocha posuzovaného záměru je 30 220 m2. Výška budov 12,5 m. Realizací záměru bude dobudován v Kvítkovicích monstrózní objekt skladu, který je spojen s dalším záborem zemědělské půdy a  změní vizuální vjem horizontu v přilehlé občanské výstavbě.

 

JB

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.