Dobrá zpráva. Pijeme lepší a nezávadnou vodu. Koncentrace pesticidních látek a jejich rozkladných produktů (metabolitů) byla výrazně snížena.

02.11.2018 21:06

V ryku předvolebních a povolebních šarvátek nebyla dle mého názoru dostatečně důrazně veřejnosti prezentována zpráva , že byl v srpnu 2018 spuštěn ověřovací provoz nově instalované technologie v úpravně vody Tlumačov. Inovace spočívá v doplnění procesů ozonizace a filtrace vody přes aktivní uhlí. V důsledku toho dochází ke zlepšení senzorických vlastností pitné vody, ale především k účinnému zachycování kontaminantů,včetně léčiv a pesticidů. Vodou z úpravny Tlumačov je zásobováno téměř 50 tis. obyvatel v 25 obcích včetně Otrokovic. Voda je čerpána  ze studní a hydrogeologických vrtů v oblastech  Tlumačovského lesu a Kvasice-Štěrkoviště. Před úpravou technologie byl obsah metabolitů pesticidních látek v pitné vodě nad hygienické limity . Vodárna  v r. 2016  obdržela vyjímku (zmírnění limitu až do r.2019).  Laboratorní analýzy vzorků vody odebraných v srpnu 2018 ukázaly, že technologie dosáhla cílových parametrů-koncentrace metabolitů pesticidních látek byla nižší, než je citlivost analytických metod.

 A to je dobrá zpráva pro nás všechny. A věřte, dobrých zpráv z oblasti  životního prostředí v Otrokovicích je poskrovnu.

JB


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.