Dopis redakční radě Otrokovických novin (snaha sdružení informovat občany na stránách ON).

06.07.2011 11:38

Dobrý den vážení členové redakční rady,

rádi bychom vás požádali o zveřejnění příspěvku (viz příloha), který si klade za cíl poctivou informovanost našich občanů.
Do této doby jsme naše příspěvky (pokus č. 1až 5/2011) adresovali na pana Kratochvíla. Tento zřejmě není nakloněn tomu, aby byli občané Otrokovic informováni o činnosti občanského sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, neboť jsme na naše příspěvky neobdrželi dosud žádnou reakci.
Jsme přesvědčeni, že redakční rada je vnímavější.
Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích si postupně získává neformální autoritu mezi občany, o čemž mj. svědčí i již více jak 1700 podpisů pod petici proti změně ÚP č. 27.
Nerozumíme současnému informačnímu "embargu" ze strany ON. Nepovažujeme za normální situaci, kdy jsme přinucení informovat o činnosti sdružení občany Otrokovic na stránkách novin vydávaných mimo Otrokovice.
Jsme však optimisté. Věříme, že bude lépe.
Děkujeme.
S pozdravem

Za lepší životní prostředí Otrokovic

Jaroslav Bořuta
předseda sdružení

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.