Důrazné NE, řeklo více jak 250 občanů Kvítkovic návrhu změny územního plánu Napajedel, který přibližuje průmyslovou zónu do blízkosti nové zástavby na Nivách.

05.11.2013 22:03

Občané Kvítkovic se podepsali pod námitku proti chystané změně územního plánu a požádali naléhavě o pomoc vedení města Otrokovic.

Text námitky níže:

 

Vážený pane starosto, vážená městská rado,

v návaznosti na návrh územního plánu města Napajedla, ve kterém dochází k rozšíření rozvojových ploch pro průmyslovou zónu, opětovně vyjadřujeme své obavy o zachování klidných podmínek a čistého prostředí pro život v naší lokalitě.

Napajedla hodlají dále rozšiřovat svoji průmyslovou zónu a dovést ji do těsné blízkosti kvítkovické rodinné zástavby, čímž bychom pouze my - obyvatelé Kvítkovic nesli veškerou negativní zátěž hlukem, prašností a nárustem dopravy. Město Napajedla tak na náš úkor ochrání své životní prostředí a své obyvatelé před všemi těmito vlivy. Napajedelští občané žijí v pěkném klidném městě obklopeném přírodou a zelení a už tak znečistěným Otrokovicím by se zase jen přidávala další zátěž. Zdá se Vám to v pořádku? Nám tedy rozhodně ne.

Ještě v nedávné minulosti mělo město s Kítkovicemi a jejich rozvojem zcela jiné plány. Byl podporován vznik klidné obytné zóny se sportovním zázemím, zelenými plochami a další etapou rodinných domů. Nic z toho se zatím neuskutečnilo, ba naopak žijeme s obavami, co bude s naším životním prostředím a vybudovanými nemovitostmi.

Proto Vás jako zástupce města žádáme o podporu a vyvinutí aktivity s cílem zamezit rozšíření napajedelské průmyslové zóny a zabránit vzniku nového logistického centra. Chceme pro sebe a své děti klidné a příjemné místo k životu tak, jak je tomu doposud a spoléháme na vás, že nám pomůžete tohoto cíle dosáhnout.

Námitku proti návrhu územního plánu města Napajedla zasíláme také na MěÚ Napajedla. Kopie tohoto dokumentu vč. podpisové listiny je přílohou.

S důvěrou obyvatelé Kvítkovic

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.