Jaký bude nový územní plán Otrokovic? Jak byly vypořádány návrhy veřejnosti?

18.04.2013 20:49

Nový územní plán Otrokovic ovlivní životy občanů na řadu let. Na zasedání zastupitelstva 18.4.2013 bylo projednáno a schváleno zadání pro zpracování nového územního plánu. Součástí projednávaného materiálu byly  i připomínky veřejnosti a jejich vypořádání. Tato část podkladů však není dostupná veřejnosti (z důvodu ochrany osobních údajů). Řada požadavků byla velmi kontraverzní a mohla by zásadně  ovlivnit životní prostředí. V rámci celkem 49 podaných návrhů se objevily i takové jako např.:

 

- možnost vybudování skladovacích objektů v Kvítkovicích v blízkosti občanské zástavby

- rozšíření skládky odpadů v Kvítkovicích

- zrušit plochu veřejné zeleně v areálu Tomy a.s.

-zrušit ochranný pás zeleně na východní straně areálu Toma a.s.

-vymezit pozemek č.3115/101 v Kvítkovicích jako plochu pro průmaslovou výrobu

Na základě intervence našeho občanského sdružení byl dán příslib, že způsob vypořádání návrhů veřejnosti bude zveřejněn na stránkách města.

Návrhy našeho sdružení byly do podkladů zapracovány.

JB

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.