Je to také naše ostuda, že neumíme zachovat odkazy našich předků!

06.10.2013 13:40

V sobotu 5.10.2013 proběhla v Otrokovich pěkná akce. Z podnětu občanského sdružení Kruh se uskutečnila v rámci Dne architektury cykloprojížďka po architektonicky významných památkách Bahňáku. Pod vedením historičky umění paní Eliášové a za doprovodu kronikářky Otrokovic prof. Kramářové necelá dvacítka účastníků si prohlédla a vyslechla zajímavé informace k objektům z předválečné i poválečné éry rozvoje města. Účastnící měli možnost si prohlédnout Baťov i z dnes již proveřejnost nepřípustné horní terasy Společenského domu.  Mj. padlo mnoho zajímavých postřehů o způsobu života v předválečném Baťově.Akce se účastnli i členové našeho sdružení. 

V kontextu téma prohlídky se zřetelně ukazuje , jak v mnoha případech necitlivě (někdy zaměrně motivováno partikulárními zájmy) dochází k poškozování objektů ( viz Společenský dům, prakticky neřízená revitalizace baťovských domků) od významných architektů či devastaci urbanistických proporcí Baťova ( viz  neustálá hrozba redukce lesoparku u koupaliště,  zelených pásů kolem průmyslové zóny Toma) jako moderní části města. Stále důrazněji se ukazuje, jak nedokážeme ( my občané) dbát na to, aby naše reprezentace dokázala  řádně zachovat reálné odkazy našich předků.
 Veřejnost nesmí být pasivní. K uvědomění si v jakém městě žijeme, jak se prolíná naše historie se současností,  jaké chceme naše město do budoucna, k tomu všemu proběhlá akce zdárně přispěla.

Je třeba za její realizaci poděkovat a přát si, aby byla založena pěkná nová tradice.

Tak za rok zase nashledanou.

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.