Jednání se zástupci firmy Remaq

24.07.2013 21:19

Na základě pozvání pana ředitele  ing. Večeři proběhlo 24.7.2013 setkání zástupce našeho sdružení JB  se   zástupci firmy Remaq v prostorách firmy Remaq s  následujícím programem: 

 

1. Prezentace stanoviska firmy Remaq k připomínkám občanského sdružení uvedených ve stanovisku předanému MŽP k záměru rozšíření výroby (doplnění informací)

2. Prohlídka  provozu a diskuse k technologii

3. Diskuse k problematice předmětného záměru v kontextu celého průmyslové areálu Toma a.s.

 

Závěr: Pan  ředitel ing. Večeřa požádal občanské sdružení o projednání doplněných  informací k záměru  a modifikaci stanoviska  sdružení ve smyslu  netrvání na posuzování záměru dle zákona 100/2001 Sb .Firma Remaq akceptuje požadavek sdružení na doplnění podkladů o hlukovou studii.

 

24.7.2013         JB

 

Dne 25.7.  obdrželo o.s. následující žádost.

 

 

Občanské sdružení  Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

                                                           Spojenců 717

                                                           765 01 Otrokovice

Vážené občanské sdružení,

 

Dne 11.7. 2013 se Vaše občanské sdružení zastoupené Ing. Jaroslavem Bořutou,CSc. Vyjádřilo k záměru společnosti REMAQ s.r.o.- Výroba plastových recyklátů – rozšíření výroby, areál Toma a.s. Otrokovice.

Na základě tohoto vyjádření požádal jednatel společnosti REMAQ s.r.o. Ing. Libor Večeřa předsedu sdružení  Ing. Jaroslava Bořutu o jednání, za účelem detailního vysvětlení záměru, představení zpracovatelských technologií a materiálů které společnost již používá a hodlá používat v uvedeném záměru.

Jednání se uskutečnilo v prostorech společnosti REMAQ za plného provozu technologií tak, aby bylo možno co nejreálněji  posoudit charakter provozu a případná rizika pro životní prostředí.Při jednání si obě strany vyjasnily svá stanoviska a společnost REMAQ prezentovala dokumenty a argumenty, které ji opravňují se domnívat, že prezentovaný záměr výrazně neovlivní životní prostředí a podmínky dané lokality. Společnost je připravena předložit hlukovou studii, která je ve stanovisku požadována, jako nezbytný dokument pro stavební řízení.

Společnost je přesvědčena, že její záměr je plně v souladu se všemi legislativními požadavky a normami týkajícími se ochrany životního prostředí a životních podmínek obyvatel a neexistuje reálný důvod k posuzování záměru dle zákona 100/2001 Sb., což ostatně dokládají stanoviska dotčených orgánů státní správy zejména KHS Zlín, ČIŽP,KUZL a MŽP.

S ohledem na výše uvedené, žádá společnost REMAQ Vaše občanské sdružení o revizi Vašeho stanoviska ve smyslu upuštění od požadavku posouzení záměru dle

zákona 100/2001 Sb a stanovení podmínky pro společnost REMAQ – předložení hlukové studie pro stavební řízení.

V případě, že vyhovíte naší žádosti, zašlete, prosím, revidované stanovisko nejpozději

do 29.7. 2013 Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, pracoviště Olomouc.

Společnost REMAQ je kdykoliv připravena s Vámi i nadále komunikovat a v případě zájmu členy sdružení i přivítat v našem recyklačním provozu, který svým charakterem dle našeho názoru přispívá k ochraně životního prostředí a šetření přírodních zdrojů.

 

 

S pozdravem.

Ing. Libor Večeřa

jednatel

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.