Jsou obyvatelé Baťova ve vážném ohrožení nákladní vlečkou Toma a.s. ?

25.05.2015 20:52

V rámci stavebního řízení "Rezidenční park Otrokovice Tř. Tomáše Bati  (jedná se o obchodní centrum s občanskou zástavbou v prostoru navazujícím na garáže u Štěrkáče)  podala Toma a.s. odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu Otrokovice na umístění stavby.  Krajský úřad rozhodnutí Stavebního úřadu Otrokovice zrušil. Toma a.s. ve svém zdůvodnění odvolání proti umístění stavby uvádí mj. i potenciální nebezpečí obyvatel Rezidenčního parku plynoucí z blízkosti nákladní vlečky v areálu Toma a.s..

Explicitně Toma a.s. uvádí, že na vlečce jsou dopravovány a odstavovány výbušné látky a chemikálie. Závažnost nebezpečí  je akcentována i zmínkou výbuchů muničních skladů v nedávné minulosti

 Považujeme to za velmi závažné sdělení. 

Ohrožuje-li nákladní vlečka bezpečnost potenciálních  obyvatel Rezidenčního parku, pak  není vyloučeno, že může reálně ohrožovatjiž v současné době bezpečnost obyvatel, kteří  nyní bydlí v blízkosti vlečky. Tato je vedena podél Tř. T. Bati  ve velmi těsné blízkosti občanské zástavby.

Budeme požadovat od vedení Toma a.s. velmi jasné vysvětlení situace.

JB  

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.