Kritika kvality návrhu územní změny č.27 vypracovaného ing.arch.Kroumanem, Akte Kroměříž)

31.05.2011 21:57

Dobrý den pane architekte,

obracíme se na Vás v souvislosti s Vámi zpracovaného návrhu změny č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice.
Po jeho prostudování jsme dospěli k následujícímu názoru:

1. K historicky nejvíce devastačnímu záměru zelených ploch v intravilánu města za posledních 20 let se stavíte s nebývalou cyničností . S pojmy žonglujete takovým způsobem , že text návrhu navozuje dojem, že Vaše ruka byla vedena zájmem potenciálního investora . Absolutní necit k potenciálu předmětného prostoru evokuje otázku, zda jste vůbec tento viděl. Do Vašich závěrů jste se ani nepokusili zakomponovat aspekt vnímání lidí žijících v dané lokalitě. (Zdá se ,že Kroměříž je již příliš daleko).
Vaš názor o urbanistické koncepci dané lokality nesdílí více jak 80% obyvatel  Baťova (číslo vyplývá z průzkumu názoru občanů formou probíhající petice). Je evidentní , že i v tomto případě "selský rozum" má navrch.
2. Téměř 50 tis m2 zelené plochy má významný krajinotvorný efekt s doprovodnými funkcemi jako formování mikroklimatu lokality s nezastupitelnou funkcí vytváření "atmosféry" prostoru. To je však, zdá se, naprosto mimo Vaše možnosti reflexe.
3. Dokážeme pochopit, že nějak se živit musíte a výsledek Vašeho výstupu musí ladit "oku a sluchu" zadavatele.
 Nicméně předmětná potenciální změna je tak drastický zásah do životního prostředí Otrokovic, že každý vstup musí mít zaručeně objektivní profesionální úroveň. V případě Vašeho zpracování návrhu jsme na velkých pochybách. Jsme přesvědčení, že nejste dobrým rádcem našemu městu.
 Proto jsme se rozhodli nechat na Váš návrh zpracovat nezávislý oponentní posudek . Abychom se vyhnuli pozdějším polemikám, zda zpracovatel je objektivní či ne, chtěli bychom se shodnout s Vámi na oboustranně akceptovatelném posuzovateli.
Za nás návrh:ČVUT Praha, Fakulta architektury.
Děkuji za reakci.

S pozdravem Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Ing. Bořuta Jaroslav, CSc.
předseda občanského sdružení

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.