Monitoring hlukové zátěže vybraných lokalit města Otrokovice

29.12.2013 20:07

Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích navrhlo v rámci strategického plánu rozvoje Otrokovic tento projekt:

 

Cíl:  Občanská zástavba je dlouhodobě atakována hlukovou zátěží pocházející z dopravy a průmyslové činnosti.Při řešení jednotlivých investičních záměrů jsou prováděna jednotlivá krátkodobá měření, která nejsou schopna podat komplexní informaci o dlouhodobé hlukové zátěže občanů. Projekt se zaměří na zpracování "hlukové mapy", která zohlední dlouhodobý stav v kritických lokalitách.Předpokládá se, že by to mohl být kvalitní studenský projekt.

Aktivity projektu:

1.Vybudování řešitelských struktur typu (02-04/2014)

1.1 město-podnikatelská komunita

1.2 město- školy.

 2. Metodické zaškolení týmu (obsluha zařízení a vyhodnocení výskedků měření) (05-06/2014)

3. Měření hlukové zátěže (06-12/2004)

 1 . Zpracování výsledků dlouhodobého měření hlukové zátěže kritických lokali zelení (014-03/2015)

2.   Publikace výsledků a návrh opatření (04-06/2015).

Výstupy projektu

 1 . Zpracování výsledků dlouhodobého měření hlukové zátěže kritických lokali zelení (014-03/2015)

2.   Publikace výsledků a návrh opatření (04-06/2015).

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.