Náš spolek inicioval připomínky k návrhu nového územního plánu na jednání Komise pro životní prostředí

03.03.2016 19:34

V souvislosti s platným 
plánem strategického rozvoje Otrokovic KŽP zdůrazňuje význam úlohy
územního plánu jako základního nástroje pro realizovatelnost záměrů plánu
rozvoje. Jednou s klíčových oblastí strategického plánu je udržitelnost
životního prostředí.

V kontextu výše
uvedeného KŽP důrazně nesouhlasí se skutečností, že z návrhu územního
plánu byl oproti stávajícímu plánu, vypuštěn téměř celý oddělovací zelený pás
podél východní části areálu Toma a.s..

Komise to považuje za 
chybu, kterou je nutné napravit. V Otrokovicích jsou dlouhodobě
překračovány limity polétavého prachu. Vedle toho jsou obyvatelé Baťova
zatěžováni hlukem z provozu železniční trati.

Zachování oddělovacího zeleného pásu a jeho osázení  stromy 
umožní  dílčím způsobem snížit
prachové a hlukové zatížení Baťova. 
Zůstane tak zachována i možnost nápravy nesprávného rozhodnutí
v minulosti, kdy náhradní výsadba ( v souvislosti s kácením  při přípravě areálu Mitas a.s.) byla
realizována zcela mimo oblast Baťova a tak byla jen formální , nikoliv funkční.


JB


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.