Návrh územního plánu nepodporuje dostatečně plán strategického rozvoje Otrokovic. Příspěvek našeho spolku na jednání zastupitelstva.

20.02.2016 17:51

(Koncept předneseného příspěvku na zasedání zastupitelstva 18.2.2016)


Své vystoupení zaměřím na bod 1 a 10 dnešního programu. Územní plán
je zásadní nástroj vytvářející podmínky pro realizovatelnost záměrů
Strategického plánu.  S touto optikou je třeba sledovat podobu územního plánu.

Podělím se o aktuální zkušenost. Strategický plán mj. obsahuje Aktivitu  1.3.2 Revitalizace zelených pásů  (komunikace s vlastníky vhodných ploch k výsadbě zelených pásů).

Jedním z výsledků takové komunikace je skutečnost, že z aktuální verze návrhu územního plánu zmizel z velké části zelený pás na východní straně průmyslového areálu Toma a.s..

Tento pás  je již téměř 20 let vymezen stávajícím ÚP, aniž by byla na něm provedena jakákoliv výsadba. Nebylo sázeno i když v průběhu těchto
20 let byla v areálu vykácena celá řada stromů. Vzpomeňme na vykácení obrovské plochy v souvislosti s komplexem Mitas a.s..

Místo toho, aby náhradní výsadba byla realizována v lokalitě kácení , bylo
sázeno
"kocourkovsky" na druhé straně Otrokovic na ploše , která mohla být
využita pro výstavbu.

Slyšel jsem argumenty, že oddělovací zelený pás nemá navýchodní straně žádnou funkci.

To může tvrdit jen ten, kdo neumí vnímat elementární environmentální souvislosti .

V Otrokovicích jsou trvale překračovány limity koncentrací polétavého prachů. Významným zdrojem prachů je mj. zemědělská výroba v navazujících plochách. Vzrostlá zeleň je prostředkem pro dílčí odstínění.Každý strom na východní části areálu Toma je dobrem pro lidi zde žijících.Stejně tak vzrostlá zeleň přispívá ke snížení hluku,jehož je železnice velkým zdrojem.

Po vykácení lesní plochy pro areál Mitas došlo k významnému zvýšení hlukové zátěže na Baťově.

V  souvislosti  s komunikací představitelů města s podnikatelskými subjekty vznáším dotaz, jakým způsobem upravuje stávající systém řízení jakosti režim záznamu z jednání. Kdy je nutné z provádět zápisy z jednání a v jaké podobě?

Je dostupný záznam z jednání, ve kterém bylo dohodnuto o redukci předmětného zeleného pásu? Náš spolek bude navrhovat zachování zeleného pásu v podobě pokud možno co nejbližší ke stávajícímu stavu. Tímto bych chtěl apelovat na Vás zastupitele, až budete schvalovat územní plán, aby jste podpořili náš návrh.

Děkuji JB.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.