Občané Otrokovic jsou doslova terorizování smradem z objektu ČOV Toma. kdy to skončí? Kdo je za to odpovědný? Jak se k tomu postaví vedení města?

27.08.2015 20:56

Intenzivní fekální zápach zamořuje již několik týdnů  byty a veřejný prostor občanů Otrokovic. Zdrojem je areál ČOV. Není to poprvé. Tento areál v podstatě trvale zamořuje prostředí Otrokovic. Současná situace však hraničí s terorem. 

V tomto měsíci jsem navštívil areál ČOV a jednal s vedouicím panem Štěpánkem. Je nutno velmi ocenit vstřícný přístup pane Štěpánka  v tom smyslu, že mne přijal , ochotně mi podal informace související s technologií a umožnil mi prohlídku klíčových technologických uzlů. S diskuse vyplynul jeden zásadní rozpor.

Pří prohlídce jsem označil 3 až 4 místa, která dle mého názoru generují největší pachové  zatížení.

 Pan Štěpánek považuje však tento zápach za charakteristický zápach čističky odpodních vod , tedy dle jeho názoru nic mimořádného .

Občanům Otrokovic je jedno ,jestli jde o charakteristický zápach nebo ne. Důležité je , že obtěžuje nad rámec únosnosti.

Proto je na místě klást otázky, které jsou v nadpisu tohoto příspěvku. Naše sdružení bude usilovat, aby vedení města hrálo daleko aktivnější úlohu při ochraně před pachovým terorem.

Je třeba, aby provozovatel ČOV jasně definoval nápravná opatření a jejich plnění bylo ze strany města aktivně monitorováno.

 

Jaroslav Bořuta

předseda o.s.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.