Občané Otrokovic pozor! Nyní se rozhoduje jaké bude naše město! Poslední možnost jak se vyjádřit k novému územnímu plánu!

04.02.2016 19:32

Územní plán rozhoduje o osudu našeho města na řadu let. V letošním roce bude schválen nový územní plán města. Firmy , různé organizace a občané se snaží promítnout své zájmy do podoby územního plánu, který jim pak umožňí realizovat své záměry. Nechcete-li být v budoucnu nemile překvapeni, že se blízko Vašeho bydliště staví něco , co se Vám nebude velmi líbit, tak se s návrhem územního plánu detailně seznamte. Pokud budete mít připomínky, tyto můžete podat nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání návrhu územního plánu. Toto projednání proběhne dne 7. března od 16 h v kinosále Besedy.


Veřejná vyhláška je k nahlédnutí zde: https://otrokovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=6516

Kompletní dokumentaci v elektronicé podobě najdete na https://otrokovice.cz/projednavane-dokumenty/ms-1940/p1=3765
(www.otrokovice.cz
- dokumenty města - územní plánování - projednávané dokumenty), v tištěné
podobě je k dispozici k nahlédnutí u pořizovatele - odbor rozvoje města.


 Určitě přijděte , zajímejte se a ptejte se.

Pokud budete chtít poradit, kontaktujte nás.

S pozdravem Za lepší životní prostředí v Otrokovicích


Jaroslav Bořuta

předseda spolku


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.