Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích bylo přizváno do projektu Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice

26.06.2013 20:01

Jako ocenění našich  dosavadních aktivit vnímáme delegování našeho zástupce do pracovní skupiny Ekonomický rozvoj (zaměstnanost,sociální péče,bydlení,zdravotnictví, životní prostředí).

V projektu budou  vedle již zmíněné skupiny pracovat ještě skupiny pro témata:

Kvalita života obyvatel 

Doprava a technická infrastruktura

Efektivní veřejná správa

 

Účelem  je zpracovat vizi Otrokovic v r. 2023 a s tím spojené projekty. Projekt bude řešen od 07/2013 do 01/2014.

Naše sdružení se bude  především snažit prosadit iniciativy  v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí vycházející od občanů Otrokovic.

Budeme sbírat a přenášet jednotlivé náměty.

O jednotlivých fázích projektu budeme průběžně informovat.

 

JB

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.