Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích se účastní řízení v záměru Plavební komora Bělov

05.11.2012 22:53

V předmětné žádosti se jedná o vydání závazných stanovisek k:

 

- zásahům do významných krajinných prvků vodní tok a dolní niva Moravy

 

- umístění a povolení stavby do krajinného rázu

 

- zásahu do územního systému ekologické stability

 

 

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.