Obdaří nás tandem panů Páleník/Huňka novým místem s prodejem alkoholických nápojů v oblasti sportovně rekreační zóny u městského koupaliště?

11.02.2013 22:03

V rámci záměru " Lanové centrum" Otrokovice má být vystaven objekt, který má zajišťovat hospodářské zázemí lanového centra. Součástí má být „bufet“
(posezení a bar). Onen bar  navozuje některé otázky a obavy.

Jedná se o bar, kde se budou podávat alkoholické nápoje?

V Otrokovicích je již  více jak 40 restaurací, bufetů a jiných náleven, kde jsou podávány alkoholické nápoje.

Chceme v prostoru, kde je zvýšený pohyb mládeže mít další místo s prodejem alkoholických nápojů?

Bude v nálevně provoz i ve večerních hodinách?

Pokud ano.

Nebude  ohrožena bezpečnost občanů (zejména žen a mládeže), kteří zde sportují i ve večerních hodinách?

Je namístě podávat alkoholické nápoje v zařízení, které představuje jistá rizika zranění?

Možná jsou výšeuvedené obavy liché. Předpokládáme, že je provozovatel na ústnímjednání rozptýlí.

V každém případě by toto téma mělo zajímat zástupce města.

Občané mají možnost na ústním jednání dne 1.3.2013  se k záměru vyjádřit.

Jaroslav Bořuta

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.