OBLUDNÝ SKLAD PNEUMATIK SYGNUM IMMO JE STÁLE ZŘETELNĚJŠÍ HROZBOU PRO OBČANY OTROKOVIC

16.08.2015 21:52

 

 

 

 

Naše sdružení odeslalo nesouhlasné stanovisko k územnímu řízení  17.6.201 5.O měsíc později (27.7.2015 ) jsme obdrželi sdělení, že Stavební úřad Napajedla dne 24.7.2015 řízení zastavil a to z důvodu, že žadatel vzal svoji žádost o územní řízení zpět ( 7.7.015).

3.8.2015 bylo na úřední desce oznámeno, že  žadatel (SYGNUM IMMO) opět zažádal o změnu územního plánu za účelem umístění stavby skladu pneumatik. Není nám zcela zřejmý dúvod takového postupu. Jedním z možných vysvětlení je, že žadtel chtěl připomínkové řízení posunout na dobu dovolených, kdy pozornost občanů bude oslabena.

 

Naše sdružení  však podalo opakovaně stanovisko (text viz níže), které  brání zájmy občanů Otrokovic a devastaci zemědělské půdy.

Bylo by žádoucí, kdyby se jednotliví občané vyjádřili také.

 

Stavební úřad Napajedla

Masarykovo náměstí 89

763 61 Napajedla

 

 

Věc:  Námitky a stanovisko  k  územnímu řízení „ Sklad Sygnum IMMO“

 

Po prostudování předmětných podkladů navrhujeme odmítnout žádost o umístění stavby.

Předmětná stavba  představuje velký zábor zemědělské půdy. Účel stavby nemůže odůvodnit nevratné  škody širokého rozsahu  na životním prostředí.

 Investor se vyhnul realizaci alternativních řešení, která se nabízejí a jsou z hlediska celospolečenského prioritní ( např. využití průmyslové zóny Holešov a nebo stávajících „brownfieldů“  v regionu). Potenciální investor zvolil řešení na úkor dalších generací obyvatel  Napajedel a Otrokovic. Předmětný zábor zemědělské půdy je v přímém rozporu s aktuálně projednávaným  Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ07- střední Morava, který předkládá MŽP. Uvedený materiál uvádí, že mezi klíčové negativní faktory  životního prostředí našeho regionu patří zbytné zábory zemědělské půdy.

Potenciální projekt bezohledně narušuje životní prostředí v návazné občanské zástavbě na katastru Otrokovic. Jeho realizace by znamenala konec rozvoje občanské zástavby Otrokovic v dané lokalitě a  snížení hodnot nemovitosti v dohledu  obludného skladu. Projekt má tedy i zřejmý asociální charakter.

Mimo výše uvedeného projekt nereaguje na závěry zjišťovacího řízení, ve které je nutnost  optické a akustické bariéry mezi skladem a návaznou občanskou zástavbou explicitně uvedena.

 

S pozdravem

Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.

Předseda o.s. Za lepší životní prostředí  v Otrokovicích                          Otrokovice 14.8.2015

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.