Ohrožení životního prostředí občanů Kvítkovic je velmi aktuální! Byl učiněn další krok k výstavbě gigantického skladu.

12.02.2015 21:15

Firma Sygnum IMMO podala na Krajský úřad  aktualizované oznámení o záměru výstavby obrovského skladu pneumatik , který je situován na pozemky těsně  sousedící s občanskou zástavbou Kvítkovic. Výstavba 1. etapy skladu o ploše ca 18 tis. m2 se má zahájit v srpnu 2015 . Podklady můžete najít na

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK762.


K záměru se nyní vyjadřují různé orgány včetně samospráv. Účelem je posoudit   vliv záměru na životní prostředí.

Stanovisko našeho sdružení je negativní. Toto bude předáno na  Odbor životního prostředí a zemědělství.

Naše sdružení osloví nově zvolené zastupitele, aby dodrželi předvolební sliby a účinně se postavili za občany.

 Občané ,nedejte se! Kontaktujte vedení města a své zastupitele!  Posílejte své připomínky na KÚ a to nejpozději do 17.2.2015.

JBVyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.