Otazníky kolem investičního záměru Lanové centrum Otrokovice.

20.10.2012 19:19

V průběhu  záříjového zasedání zastupitelstva bylo přerušeno projednání žádosti   společnosti Ekoregional s.r.o.  o zřízení věcného břemene na pozemcích města.  Požadované věcné břemeno (přípojka NN a splaškové kanalizace) souvisí se záměrem vybudovat v rámci lanového centra bufet (sousedící s koupalištěm). Předložené podklady byly shledány zastupitelstvem jako nedostatečné.  Jejich neúplnost mj. evokuje některé otázníky.

Je žádoucí mít v tomto prostoru další bufet (hospodu)  v situaci, kdy je občerstvení zajištěno v bufetech koupaliště a tenisových kurtů?

Není důvodné se domnívat, že veškeré kroky formálního či reálného vlastníka pozemků nemají jiný cíl ,než likvidaci poslední souvislé zalesněné plochy v intravilánu města ? Je projekt lanového centra součástí tohoto záměru?

Naše sdružení  vývoj situace v dané lokalitě velmi pozorně sleduje.

JB

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.